Novi detalji odluke Suda

Osnovni sud u Prištini, Odjeljenje za teška krivična djela, odredio je jednomesečnu mjeru pritvora Naimu Murseliju i još dvojici osumnjičenih za ubistvo Liridone Ademaj.

Kako se navodi u saopštenju, opisan je trenutak kada je ubistvo izvršeno.

Cijelo sudsko obavještenje:

Priština, 03.12.2023. - U Osnovnom sudu u Prištini, Odjeljenje za teška krivična djela, održano je ročište, odlučivanje o zahtjevu Osnovnog tužilaštva u Prištini za određivanje mjere pritvora, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog N.M. za krivično djelo "Teško ubistvo u saizvršilaštvu", G.P. za krivično djelo "Teško ubistvo" i krivično djelo "Neovlašćeno posjedovanje, držanje oružja" i okrivljenog K.K. zbog krivičnog djela "Sporazum da izvrši krivično djelo teško ubistvo".

Sudija za prethodni postupak je ocjenio da postoje osnovi i razlozi za određivanje mjere pritvora, jer postoji osnovana sumnja da su okrivljeni počinili krivična djela, što može uticati na saokrivljenog, oštećenog i svjedoke, kao i opasnosti od ponavljanja krivičnih djela, posebno težine krivičnog djela, a svi zajedno su zaokružili zakonski osnov za izricanje ove mjere protiv okrivljenih, pa je sud usvojio zahtjev Tužilaštvu u Prištini, za određivanje mjere pritvora okrivljenima N.M, G.P. i K.K. i mjera pritvora u trajanju od 1 (jedan) mjesec, za svakog.

Postoji osnovana sumnja da se okrivljeni N.M., u namjeri da na lukav način liši života supruge, dogovorio sa okrivljenim G.P. da ubije sada pokojnu L.M., gdje je prethodno okrivljeni N.M. opremio okrivljenog G.P. oružjem i inscenirao krivično djelo razbojništva, koje je izvršeno 29.11.2023. godine oko 20:25 časova, u selu Bernica, opština Priština, na način da je okrivljeni N.M. upravljao svojim automobilom, u koji su bili, sada ubijena L.M. i njihovo dvoje djece, okrivljeni G.P. iznenada se pojavio ispred automobila sa maskom na glavi i revolverom u ruci, gdje su prema prethodnom dogovoru okrivljeni N.M. i djeca izašli iz automobilom kako bi pobjegao, dok je u automobilu ostala sada ubijena, u koju je okrivljeni G.P. pucao iz neposredne blizine metkom u potiljak i od posljedica smrtonosne rane, žrtva L.M. je preminula na licu mjesta, dok je za ove radnje okrivljeni N.M. prethodno okrivljenom G.P. obećao iznos od 30.000 eura.

Protiv ove odluke nezadovoljne stranke imaju pravo žalbe Apelacionom sudu, preko Osnovnog suda u Prištini.