Bivši predsjednik Vrhovnog suda

Bivši predsjednik Vrhovnog suda Fejzulah Hasani smatra da sudije na Kosovu ne donose odluke o kaznama odmjeravajući na adekvatan način težinu zločina i prekršaja, već teže da izreknu minimalne mjere kažnjavanja, piše Klan Kosova.

Hasani ocjenjuje da su kazne na Kosovu najniže u regionu.

"Kažem to sa potpunom sigurnošću kada je riječ o kaznama uopšte, zbog toga što je stvorena neka vrsta standarda da sudija uvijek gleda da donese minimalnu kaznu, a ovo mjerenje je napravljeno mehanički, ne uzimajući u obzir sve okolnosti i posljedice koje niske kazne mogu izazvati", rekao je Hasani.

Odmjeravanje kazne se, kako ističe, ne vrši u skladu sa kriterijumima koje zakon precizno definiše.

"Kada je riječ o krivičnim djelima terorizma, ona stvaraju posljedice kako u unutrašnjem nacionalnom aspektu, tako i na međunarodnom planu ukoliko presuda nije adekvatna", upozorio je on.

Prema njegovim riječima, sudije bi trebalo da budu veoma pažljivi u pogledu odmjeravanja i vrste kazne.

"Fokus sudije ne treba da bude da se donese minimalna kazna, već da se kazna odredi u skladu sa okolnostima koje karakterišu zločince i prekršaj", zaključio je Hasani.

Izvor: Kosovo Online/Klan Kosova