Izgradnja mira

Savezno vijeće Švicarske je na sednici odlučilo da od aprila 2024. godine ojača švicarski kontingent u okviru Kfora sa 20 dodatnih pripadnika oružanih snaga, preneo je Klan Kosova.

Ovo povećanje broja švicarskih vojnika dolazi nakon povlačenja austrijske misije iz Kfora u proleće 2024. godine.

Švicarski kontigent trenutno ima najviše 195 pripadnika oružanih snaga koji su dobrovoljno prijavljeni da učestvuju u misiji.

U junu 2023. Savezni parlament je odobrio učešće Švicarske u Kforu, a zatim i produžio mandat misiji do 31. decembra 2026. Pored toga, Parlament je dao ovlašćenje Saveznom vijeću da poveća broj oružanih snaga za najviše 30 tokom mandata i do kraja misije, tako da su oružane snage u stanju da odgovore na sve dodatne potrebe Kfora.

Austrija je obavjestila Nato da će smanjiti svoje učešće u Kforu u proljeće 2024. Ukupno će biti povučene dvije jedinice: pešadijska i transportna četa.

Da bi se smanjio jaz zbog smanjenja austrijskog kontingenta i u dogovoru sa Natom, Savezni savjet je odlučio da od aprila 2024. ojača švicarski kontingent sa 20 dodatnih vojnih lica raspoređenih u oblasti transporta.

Dodatnih 20 pripadnika oružanih snaga pružaće sve usluge Kfora u oblasti transporta ljudi, materijala i robe.

„Uprkos trenutnoj situaciji, bezbjednost ostaje cilj Oružanih snaga Švicarske na Kosovu. Pripadnici Oružanih snaga su spremni da rade u takvom kontekstu i da u slučaju nužde stignu na bezbjedno mjesto. Oni znaju pravi način da se nose sa etničkim i političkim tenzijama. Centar izvrsnosti za izgradnju mira Oružanih snaga Švicarske stalno prati situaciju. Savezno vijeće može odlučiti da povuče snage u bilo kom trenutku“, navodi se u saopštenju Švicarskog saveznog vijeća.

Švicarski savezni savjet navodi da Kfor ostaje važan igrač za stabilnost i bezbjednost na Zapadnom Balkanu.

„Povećavajući svoj kontingent, Švicarska učestvuje u stabilizacijskim naporima Natoa u regionu. Time ona takođe svedoči o svojoj solidarnosti sa svojim partnerima u Evropi koja se suočava sa velikim izazovima u kontekstu rata u Ukrajini. Jačanje švicarskog kontingenta takođe promoviše jačanje saradnje sa Natom, što je preporučilo Savezno vijeće u dopunskom izvještaju Izvještaja o bezbjednosnoj politici 2021. Konačno, to pokazuje spremnost Švicarske da proširi svoj doprinos vojnoj izgradnji mira“, saopštio je Savezni savjet Švicarske.
 
Izvor: Kosovo Online/Klan Kosova