Oprost 100 eura poreza na imovinu

Odluka Ustavnog suda kojom je podržala zahtjev Vlade da građanima oprosti po 100 eura poreza proizvešće milionske gubitke za opštine, stav je stručnjaka, a prenosi Albanian post.

Predsjednik Asocijacije kosovskih opština Sazan Ibrahimi kaže da su analizirali statistiku svake opštine u slučaju da ta odluka stupi na snagu i da će to predstavljati gubitak od 28 miliona eura.

„Ako opštine odluče da oproste 100 eura poreza na imovinu, onda će kapitalna ulaganja pasti za oko 28 miliona eura. Toliko će iznositi finansijska šteta”, objasnio je Ibrahimi i naveo da je takva odluka trebalo da se donese prije nego što su opštine usvojile budžete za narednu godinu.

On dalјe kaže da će se male i srednje opštine suočiti sa više poteškoća, jer neće biti ni kapitalnih projekata, ali ni subvencija.

Ibrahimi navodi još jednu odluku Vlade koja će se reflektovati na rad opština na Kosovu.

„S druge strane, tu je i zakonska odluka Vrhovnog suda koja je doneta u oktobru, gdje će opštine sada biti nepravedno kažnjene za sprovođenje kolektivnog ugovora o obrazovanju za plaćanje licenci nastavnika i stopu inflacije. Tamo će ovaj iznos premašiti 20 miliona eura” i dodaje da će to biti dodatnih 50 miliona eura manje i za kapitalne investicije.

Ibrahimi je kritikovao i pristup Vlade opštinama na Kosovu da je komunikacija “oskudna”.

„Odnos Vlade sa opštinama je više politički nego ekonomsko-socijalni“

Univerzitetski profesor Nagip Skenderi, oprost poreza na imovinu smatra pravom opštinske vlasti i navodi da opštine treba da planiraju prihode od poreza na poslovanje.

„Kapitalne investicije bi ostale nerealizovane, ili prepolovlјene. To je zato što će ovi prihodi izostati i kao rezultat toga, finansijska sredstva koja su ranije bila namjenjena, sada se ne realizuju u kapitalnim projektima od strane opština, ostao je 'višak', koji onda Vlada ponovo uzima i tako institucije Opštine ostaju dužne svojim biračima zbog neostvarivanja predizbornih cilјeva i obećanja“, kaže Skenderi i objašnjava da to ide u prilog Vladi Kosova i da je odnos centralnih vlasti prema opštinama “u posljednje vrijeme poprima više političke nego ekonomsko-socijalne konotacije”.

„Trenutno smo svijesni da Vlada nije preduzela ništa da zaštiti socijalni standard građana od posljedica ekonomske i finansijske krize, kao posljedica inflatorne ekonomije koja preovladava već neko vrijeme, posebno u posljednje tri godine“, kazao je Skenderi.

Izvor: Kosovo Online/Albanian post