Privremeno

Profesor prava i međunarodnih odnosa Enver Hasani smatra da de fakto priznanje znači sprovođenje obaveza preuzetih u Briselu i Ohridu - i ništa više.

"Ono što se navodi kao defakto priznanje nema nikakvo utemeljenje u međunarodnom pravu. U našem slučaju, de fakto priznanje bi značilo priznanje od strane Srbije pravne forme Kosova, stvorene 17. februara 2008. godine, odnosno priznanje suvereniteta Kosova nad teritorijom definisanom Ustava iz 1974. i stanovništva koje u njemu živi. To uopšte nije slučaj jer Srbija stalno jasno daje do znanja da se protivi tako nečemu", objašnjava Hasani.

Napominje da i de jure priznanje predstavlja isto priznanje suvereniteta i naroda.

"Jedina razlika između ova dva priznanja je u tome što je u slučaju de fakto priznanja ono privremeno i to je izričito navedeno u aktu o priznanju, koji država koja priznaje uvijek daje u pisanoj formi. Shodno tome, za razliku od de fakto priznanja koje se može povući u bilo kom trenutku, dejure priznanje se ne može povući. Druga stvar koju želim da istaknem je da treće lice, države ili pojedinci, nikada ne mogu dati de facto, niti dejure priznanje, državi koja traži priznanje", kazao je Hasani.

Dodaje da ono što međunarodna zajednica ovih dana govori, jesu političke izjave sa ciljem da se unapredi dijalog i sprovođenje srpske autonomije na Kosovu, te da one nemaju nikakvog značaja za de fakto ili de jure priznanje Kosova od strane Srbije.