U Nacrtu zajedničkog prijedloga Rezolucije Evropskog parlamenta o odnosima Srbije i Kosova i incidentima u selu Banjska koja bi trebalo da bude predstavljena na sjednici u četvrtak, 19. oktobra, do kog je došla Nova.rs najoštrije se osuđuje "teroristički napad na kosovske policijske službenike od strane srpske naoružane bande usred najveće operacije šverca oružja u Banjskoj na sjeveru Kosova".

Rezoluciju je inicirala politička grupa Socijaldemokrata u EP, jer smatraju da je situacija na Kosovu "krajnje zabrinjavajuća“.

U Nacrtu Rezolucije koja ima 29 tačaka, a objavljuje ga Nova.rs, najoštije se osuđuje teroristički napad na kosovske policijske službenike od strane srpske naoružane bande usred najveće operacije šverca oružja u Banjskoj na severu Kosova, koja se dogodila 24. septembra 2023. godine, a rezultirala je ubistvom jednog (Afrima Bunjaku) i povredom dva kosovska policajca. Pozivaju se sve članice EU koje to nisu već učinile, da takođe osude ovaj napad. Takođe, izražava se duboko žaljenje zbog žrtava i saučešće porodici i kolegama Afrima Bunjakua. Pohvaljuje se saradnja Policije Kosova sa međunarodnim partnerima EULEX-om i KFOR-om u odgovoru na napad.

"Sve strane se pozivaju na smirivanje situacije na severu Kosova i izbegavanje bilo kakve retorike ili akcija koje bi dovele do daljeg povećanja tenzija. Poziva se i na utvrđivanje svih činjenica o napadu i pažljivo praćenje istrage kosovskih vlasti. Poziva se EU da podrži istragu kosovskih vlasti, uključujući podršku od strane EULEX-a. Počinioci odgovorni za ove napade dužni su da odgovaraju i da se suoče sa pravdom. Pozivaju se kosovske vlasti da otkriju sve dokaze u vezi sa incidentom i da međunarodne institucije na Kosovu, uključujući EULEX, ocene te dokaze. Očekuje se da Srbija u potpunosti sarađuje sa istragom i privede pravdi one koji su odgovorni za napad i trenutno borave u Srbiji, u skladu sa zakonom, uključujući njihovo izručenje Kosovu“, navodi se u Rezoluciji.

Ističe se da ova operacija šverca oružja ukazuje na ozbiljnu vojnu akumulaciju i predstavlja ozbiljno eskaliranje, što ide protiv ponovljenih poziva EU za deeskalacijom na severu Kosova. Poziva se Srbija da se suzdrži od dalje eskalacije koja ugrožava ustavni poredak Republike Kosova i sprečava bilo kakav šverc oružja preko granice. Takođe se pozivaju kosovske vlasti da udvostruče svoje napore kako bi sprečile šverc oružja u zemlju, koji se odvija putem vozila hitne pomoći i crkvenih objekata Srpske pravoslavne crkve na severu Kosova. Takođe se pozivaju kosovske vlasti da u tom smislu rade na otvorenoj trgovini svim civilnim dobrima i uslugama.

Utvrditi odgovornost Srbije, uvesti sankcije Radoičiću


U Rezoluciji se dalja naglašava važnost utvrđivanja odgovornosti Srbije u napadu 24. septembra 2023. godine i potreba za uvođenjem sankcija prema Srbiji, u skladu sa merama prema Kosovu. Poziva se EU i njene članice da takođe pripreme sankcije protiv organizatora, finansijera i izvršilaca napada 24. septembra 2023. godine u Banjskoj, na osnovu nalaza istrage.

Takođe, poziva se EU da uvede restriktivne mere prema srpskom rukovodstvu, ukoliko se potvrdi njihovo učešće u napadu u Banjskoj ili bilo kojim od navedenih osuđenih akcija ili stavova, uključujući nespremnost da se u potpunosti sarađuje sa istragom. Poziva se Savet da usvoji ciljane restriktivne mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na zamrzavanje imovine i zabranu putovanja protiv destabilizirajućih aktera na severu Kosova i lidera glavnih mreža organizovanog kriminala. U tom kontekstu, poziva se Savet da sledi primer Sjedinjenih Država i uvede sankcije protiv Milana Radoičića.

U Rezoluciji se snažno osuđuje prisustvo srpske vojske na granici sa Kosovom, ali se pozdravlja povlačenje dela trupa Srbije sa granice Kosova i poziva da se Srbija uzdrži od ponavljanja ovakvih situacija u budućnosti. Poziva se Srbija da učini više kako bi deeskalirala napetosti izazvane svojom vojnim prisustvom. U tom smislu, poziva se Srbija da povuče sve vojne baze koje se nalaze blizu granice sa Kosovom i opremu, uključujući protivavionske sisteme i teške artiljerijske jedinice, da se suzdrži od bilo kakvog nesrazmernog vojnog razmeštanja u tom regionu u budućnosti i da prekine svaku podršku nelegalnim terorističkim formacijama na severu Kosova.

Naglašava se da takvo agresivno vojno ponašanje, zajedno sa radikalizovanim političkim porukama u Srbiji i jakim indikacijama o uključenosti srpske države u nedavno nasilje u političkoj sferi na severu Kosova, ukazuju na veoma opasnu, ali koherentnu politiku vlade Srbije prema Kosovu i njenim zapadnim partnerima.

Snažno se osuđuju nasilni napadi u maju 2023. godine protiv vojnika KFOR-a, kosovskih policijskih službenika i novinara. Pozivaju se nadležni organi da sve odgovorne počinioce tih napada privedu pravdi.

"Duboko žaljenje što su Srbija i RS proglasile Dan žalosti"


U Rezoluciji se poziva KFOR da uspostavi plan za sever Kosova u slučaju daljnje eskalacije. Pozdravlja se slanje 200 britanskih vojnika na Kosovo kako bi se ojačao KFOR i pozivaju se države članice EU da bez daljeg odlaganja pošalju dodatne trupe. Snažno se pozdravlja odluka NATO-a da opremi KFOR težim naoružanjem kako bi imao veću borbenu sposobnost. Poziva se NATO da osigura da KFOR ima odgovarajuće kapacitete za neprekidno praćenje i nadzor celog severa Kosova kako bi se osiguralo da se bilo kakav paramilitarni upad ili napad, akcija ili pokušaj otmice kosovskih policijskih službenika mogu odmah otkriti. Poziva se EU i njene članice da dalje povećaju jedinice EULEX-a na terenu, posebno na severu Kosova i, ako je potrebno, privremeno pojačaju njenu ulogu kao odgovor na sigurnosne izazove na severu Kosova.

U dokumentu se navodi da se duboko žali što su Srbija i Republika Srpska u Bosni i Hercegovini proglasile dan nacionalne žalosti zbog trojice poginulih Srba, koji se nazivaju teroristima, što ima za cilj uspostavljanje priče da su „ovi teroristi heroji koji su se borili za srpsku stvar, što izaziva snažno političke napetosti u regionu“.

U Rezoluciji se poziva na povećanje međunarodne i prekogranične saradnje između Srbije i Kosova u borbi protiv organizovanog kriminala, izražava žaljenje što je postignut samo ograničen napredak u istrazi i gonjenju takvih slučajeva. Izražava se zabrinutost zbog izazovne situacije u vezi sa borbom protiv organizovanog kriminala na severu Kosova, gde kriminalne bande i dalje deluju i štetno utiču na život građana Kosova u severnim opštinama. Izražava se zabrinutost zbog dokaza koji povezuju nasilne kriminalne grupe na severu Kosova i u Srbiji sa srpskom državom. Poziva se KFOR i EULEX da redovno sprovode zajedničke procene bezbednosti na severu Kosova kako bi ocenili bezbednosnu situaciju i usredsredili se više na organizovani kriminal koji igra važnu ulogu u dešavanjima u tom regionu.

Zašto je beogradski sud odbio predlog tužilaštva za pritvor Radoičića


U dokumentu se izražava žaljenje što je beogradski sud odbio predlog tužilaštva za pritvor Milana Radoičića, s obzirom na rizik od bekstva, iako je Radoičić preuzeo odgovornost za organizaciju napada 24. septembra 2023. godine. Izražavaju se duboke zabrinutosti zbog mogućnosti da svi akteri odgovorni za napade u Banjskoj neće biti privedeni pravdi.

U Rezoluciji se pozivaju Srbija i Kosovo da osude sve oblike nasilja i provokacija i da apeluju na uzdržanost i hitnu obustavu svake akcije koja bi mogla dodatno da poveća tenzije. Srbija i Kosovo se pozivaju da se suzdrže od jednostranih akcija koje bi mogle ugroziti mir i stabilnost u regionu, i umesto toga, da aktivno rade na mirnom rešavanju sporova kroz dijalog koji olakšava EU. Osuđuje se i žali se zbog učestvovanja srpskih vlasti u napadu 24. septembra 2023. godine, uključujući njihovu nevoljnost da sarađuju u istrazi, propagandu, glorifikaciju, političku podršku, njihov blag odnos prema organizatorima i izvršiocima napada i čak pružanje utočišta i retoriku koju koriste lideri Srbije tokom ove krize, i kao i pokušaji destabilizacije Kosova.

Podržava se normalizacija odnosa između Kosova i Srbije. Ponavlja se poziv Srbiji i Kosovu da se uključe u dijalog Beograd-Priština sa dobrom voljom i duhom kompromisa kako bi postigli sveobuhvatan, pravno obavezujući sporazum o normalizaciji njihovih odnosa, na osnovu principa međusobnog priznavanja, u skladu sa međunarodnim pravom i bez daljeg odlaganja. Pozivaju se relevantne strane da dijalog usmere više na građane. Poziva se EEAS da dodeli više sredstava za dijalog koji vodi EU.

Poziva se EU da ojača svoju ulogu kao posrednik u dijalogu između Srbije i Kosova i uopšte na Zapadnom Balkanu, i da predloži nov, inovativan i uravnotežen pristup posredovanju između strana kako bi se prevazišao trenutni zastoj, s obzirom na to da stari način delovanja više nije moguć nakon napada 24. septembra 2023. godine, kao i da se mora povratiti poverenje u proces.

Poziva se posebno šef evropske diplomatije Žozef Borel i specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak da unaprede dijalog na proaktivan način i izveste Evropski parlament najkasnije do kraja novembra 2023. o angažmanu, doprinosima i postignućima Srbije i Kosova u ostvarivanju ciljeva dijaloga. Naglašava se da je normalizacija odnosa od suštinskog značaja za napredak oba regiona ka članstvu u EU. Podseća se da će nekonstruktivno ponašanje i nedobronamernost u vezi sa normalizacijom odnosa imatiposledice za pristupanje ovih zemalja EU. Poziva se EU da preduzme mere u okviru predpristupne pomoći protiv onih koji ne poštuju sporazume.

U Rezoliciji se pozivaju Srbija i Kosovo da u potpunosti primene Briselski sporazum od 27. februara 2023. godine i njegov Prilog za sprovođenje (Ohridski sporazum) od 18. marta 2023. godine, kao i sve prethodne sporazume. Žali se što je Srbija odbila da potpše Briselski i Ohridski sporazum. Poziva se EEAS i Evropska komisija da obezbede efikasno sprovođenje ovih sporazuma. Poziva se Kosovo da uspostavi Zajednicu opština sa srpskom većinom (ZSO), u skladu sa Briselskim sporazumima iz 2013. i 2015. godine, ustavom zemlje i presudom Ustavnog suda iz 2015. godine, bez daljeg odlaganja. Smatra se da će konačno i sveobuhvatno rešenje unaprediti saradnju, stabilnost i prosperitet u širem regionu. Naglašava se da napad u Banjskoj 24. septembra 2023. godine ne sme da posluži kao izgovor za odvraćanje pažnje od dijaloga o normalizaciji. Srbija će, kako navode, morati da uloži napor da povrati svoju verodostojnost u dijalogu, a kao rezultat njene štetne uloge u događajima od 24. septembra 2023. godine.

Podseća se da bi neuspeh dijaloga Beograda i Prištine imao posledice i za ulogu EU kao verodostojnog igrača u spoljnoj politici.

„Od suštinskog značaja održavanje lokalnih izbora u četiri opštine na severu“


U dokumentu se žali zbog nastavka kampanje Srbije protiv priznavanja Kosova i Srbija se poziva da se suzdrži od pokušaja izolacije Kosova sa međunarodne scene kampanjom protiv njegovog priznavanja. Duboko se žali zbog protivljenja Srbije članstvu Kosova u Savetu Evrope, što jasno krši Briselski sporazum iz 27. februara 2023. godine. Srbija se poziva i da se suzdrži od pretnji ili upotrebe sile, u skladu sa svojim međunarodnim obavezama.

Dalje, u Rezoluciji se žali zbog bojkota pravosudnih institucija koji su podržale srpske nacionalističke političke partije, žali se i zbog bojkota lokalnih izbora na severu Kosova 23. aprila 2023. godine od strane glavne političke stranke etničkih Srba na severu Kosova, Srpske liste, i zastrašivanja srpskih političara opozicije, žali se i zbog insistiranja kosovske vlade na albanskim gradonačelnicima u severnim opštinama, s obzirom da njihova mala legitimnost ometa proces pomirenja i integracije kosovke i srpske zajednice na severu Kosovu.

Naglašava se da je i dalje od suštinskog značaja održavanje lokalnih izbora u četiri opštine na severu Kosova kako bi se smirile napetosti i pozivaju vlasti da obezbede puno učešće svih političkih stranaka u slobodnim, fer, demokratskim i mirnim izborima. Poziva se i Srbija da se obaveže na javno učešće kosovskih Srba na izborima, s obzirom na to da je Srpska lista već najavila svoje bezuslovno učešće. U tom kontekstu, poziva se Srbija da se ne meša u izborni proces na Kosovu.

Kosovski Srbi se pozivaju da se vrate u kosovske institucije i da se suzdrže od dalje eskalacije tenzija na terenu, dok se vlada podstiče da značajno pojača napore za njihovu reintegraciju, s obzirom na to da su inicijative za uključivanje srpske zajednice u političke, društvene i ekonomske strukture Kosova i dalje vrlo ograničene. Ponavlja se poziv kosovskim vlastima da unaprede unutrašnji dijalog sa nezavisnim organizacijama civilnog društva u severnim opštinama sa ciljem izgradnje poverenja i olakšavanja svakodnevnog života kosovskih Srba.

"EU hitno da promeni svoju politiku popuštanja prema Srbiji"


U Rezoluciji se žali se zbog negativnih mera koje je Evropski savet preduzeo protiv Kosova i poziva se na njihovo povlačenje.

Poziva se EU da deluje kao pošten posrednik u procesu normalizacije i hitno promeni svoju politiku popuštanja prema Srbiji.

Izražava se duboka zabrinutost zbog destabilizujućeg uticaja srpskih vlasti predsednika Vučića na ceo region i žali zbog kontinuirane podrške EU srpskim vlastima i nedostatka kritikovanja, uprkos tome što se zemlja ne pridržava sankcijama EU prema Rusiji, što redovno i često održava sastanke sa ruskim vlastima, zbog nazadovanja demokratije u zemlji i nedostatka napretka u reformama koje se odnose na EU, i uprkos destabilizirajućem uticaju srpske politike na ceo region.

Srpske vlasti i mediji se pozivaju da se suzdrže od govora mržnje prema kosovskim građanima i širenja laži o „etničkom čišćenju“ i „pogromima“ u Republici Kosovo, za šta nema dokaza. Poziva se Narodna skupština Srbije da prestane da koristi zapaljivu retoriku, podrži proces parlamentarnog dijaloga i postigne konsenzus o važnim reformskim pitanjima.

U Rezoluciji se podseća da sporazum o liberalizaciji viza za Kosovo nije, da ne bi smeo da bude povezan sa dijalogom i da bi trebalo da stupi na snagu najkasnije 1. januara 2024. godine.

Osuđuje se nastavak ruskih pokušaja da utiču na Zapadni Balkan, posebno između Srbije i Kosova putem iskorištavanja kulturnih, etničkih i verskih podela i destabilizovanje pro-demokratskih snaga, a traži se i puno pojašnjenje uloge koju je Rusija mogla igrati u napadu koji se dogodio u Banjskoj.

Na kraju, predsedniku Evropskog parlamenta se nalaže da ovu rezoluciju prosledi predsedniku Evropskog saveta, Komisiji, potpredsedniku Komisije / visokom predstavniku Unije za spoljne poslove i politiku bezbednosti, vladama i parlamentima država članica i predsednicima, vladama i parlamentima Kosova i Srbije.