Najviše iz Njemačke

Kosovska dijaspora je i ove godine nastavila da doprinosi Kosovu. Prema podacima Centralne banke Kosova (CBK), za prvih šest mjeseci ove godine bilježi se porast doprinosa iz dijaspore.

Besnik Kada iz Centralne banke Kosova (CBK) rekao je za RTKlive da je u periodu januar-jun 2023. godine iznos doprinosa iznosio 632 miliona i 900 hiljada eura.

U poređenju sa 555 miliona i 400 hiljada eura u 2022. godini, imamo povećanje od 77,5 miliona eura više u odnosu na istih šest mjeseci prethodne godine”, rekao je Kada.

Saopštio je da je zemlja iz koje su najviši doprinosi registrovani Njemačka.

"U prvom kvartalu ove godine iz Njemačke je stiglo 38,8 miliona eura, u međuvremenu prošle godine, odnosno tokom 12 mjeseci, iz Njemačke je stiglo 161,5 miliona eura. U međuvremenu, iz Švicarske je u prvom kvartalu stiglo 17,2 miliona, slede SAD sa 7,6 miliona eura, Austrija i Italija sa po 4,8 miliona“, naveo je on.

Ekspert za privredu Safet Gërxhaliu rekao je da se najnovijim podacima CBK-a, gde se vidi da postoji porast doprinosa, još jednom dokazuje da se solidarnost dijaspore sa Kosovom nastavlja.

"Kada vidimo da je dijaspora ove godine poslala preko 77 miliona eura više nego 2022. godine, to je dokaz da je dijaspora jedan od glavnih stubova podrške Kosovu“, rekao je on za RTKlive.

Gërxhaliu je zatražio da se razmotri mogućnost da ova sredstva budu usmjerena ka razvoju i da ne ostanu samo za potrošnju, već da budu kanalisana u službi razvoja i ekonomskog oporavka Kosova.

On je ocijenio da bi trebalo posvetiti više pažnje dijaspori kako ona ne bi ostala samo kao sredstvo za slanje novca.