Demotivacija

Bivši predsjednik Privredne komore Kosova Safet Gërxhaliu je istakao da su dijaspora i njene finansije neophodne za dalji razvoj Kosova, i zatražio da se ona ne politizuje jer se na taj način ljudi demotivišu za dolazak na Kosovo tokom perioda odmora.

Prema njegovim riječima, doprinos dijaspore je veliki, ali Kosovo ne čini dovoljno za njih.

“Doprinos dijaspore se mora mjeriti u nekoliko dimenzija, ne samo u ekonomskom već i u političkom, geostrateškom, kulturnom i društvenom integrativnom aspektu. S tim u vezi, smatram da je prvi pokazatelj činjenica da je 2022. godine zvanično Kosovo poslalo više od 1,2 milijarde eura na Kosovo“, rekao je on.

Takođe je zatražio da se dijaspora ne politizuje jer je to demotiviše ljude da dolaze na Kosovo.

"Smatram da kosovska dijaspora zaslužuje mnogo bolji tretman nego do sada, i na kraju je možda najveća pomoć koja se dijaspori može dati da je ostavi na miru i da je ne politizuje, što je dijaspora više politizovana, stvara se konfuzija i definitivno demotivacija da se dođe na Kosovo“, zaključio je on.