Iako je zabranjeno zakonom

Iako je zabranjeno zakonom, na Kosovu rade strani ljekari koji obavljaju svoju djelatnost bez dozvole i bez licence relevantne institucije, a za taj prekršaj Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja prošle godine izrekla je najmanje 26 kazni, piše Radio Slobodna Evropa.

"Zdravstvena inspekcija naišla je na slučajeve pružanja zdravstvenih usluga od strane stranih ljekara bez odluke o privremenom angažovanju Centralnog odbora za registraciju i licenciranje Ministarstva zdravlja“, stoji u pisanoj izjavi za RSE.

Prema Zakonu o izdavanju radnih dozvola i zapošljavanju stranih državljana na Kosovu, svako ko ulazi na Kosovo kako bi obavljao određenu djelatnost, mora da posjeduje boravišnu i radnu dozvolu.

Administrativno uputstvo o privremenom licenciranju zdravstvenih radnika, izdato u oktobru prošle godine, obavezuje zdravstvene ustanove, javne i privatne, da podnesu zahtjev za dozvolu ili licenciranje, u slučaju da angažuju strane zdravstvene radnike.

Dozvolu i licenciranje vrši Odbor za registraciju i licenciranje Ministarstva zdravlja, a nadgleda Zdravstvena inspekcija.

Na osnovu Administrativnog uputstva, zdravstvene ustanove koje zapošljavaju strane zdravstvene radnike bez dozvole kažnjavaju se novčanom kaznom od 5.000 do 8.000 eura. Ljekar ili bilo koji drugi strani zdravstveni radnik, koji radi bez radne dozvole, može biti kažnjen novčanom kaznom od 500 do 1.500 eura.

U Zdravstvenoj inspekciji za RSE kažu da se slučajevi najčešće otkrivaju tokom razgovora sa pacijentima, koji opisuju ljekare i daju njihova imena, ali ta imena se ne nalaze u evidenciji zdravstvene ustanove. Posebno se pominju ljekari iz Turske.

Ljekarska komora Kosova izrazila je zabrinutost zbog načina na koji strani ljekari rade i dobijaju licence na Kosovu.

Predsjednik Komore Pleurat Sejdiu kaže da strani ljekari, koji obavljaju usluge na Kosovu, po zakonu, prvo moraju da postanu članovi Komore, ali, prema njegovim riječima, to ne rade.

„Mi smo jedini u Evropi i šire, gdje licenciranje stranih ljekara vrši Ministarstvo zdravlja, a ne Komora. Nemamo podataka o njihovoj delatnosti. Prema Zakonu, oni moraju da postanu članovi Komore, ali Administrativnim uputstvom ta obaveza je uklonjena“, rekao je Sejdiu za RSE.

Dodao je da zdravstvena inspekcija, u tom pogledu, ne sarađuje sa Komorom.

RSE navodi da su kontaktirali tri privatne bolnice na Kosovu, za koje je poznato da s vremena na vrijeme angažuju strane ljekare za pružanje usluga, ali niko nije pristao da razgovara o ovoj temi.

Glavni i odgovorni urednik lista "Shneta", koji izvještava o zdravstvenom sektoru na Kosovu, Bujar Vitija kaže da strani ljekari koji pružaju usluge na Kosovu, u velikom broju slučajeva, čine zakonske prekršaje neispunjavanjem svih kriterijuma za licenciranje, ili tako što nisu u potpunosti licencirani od strane Ministarstva zdravlja.

"U nekim slučajevima, ovi ljekari dolaze da regrutuju pacijente da ih liječe u njihovim zemljama“, kaže on i dodaje da su neki od kriterijuma koje ne ispunjavaju nepoznavanje albanskog jezika, da nisu članovi Ljekarske komore, da nisu registrovani u Ministarstvu zdravlja...

Prema njegovim riječima, Ministarstvo zdravlja treba da poveća kapacitete Zdravstvene inspekcije i da zahtjeva veću odgovornost u praćenju i nadzoru ovakvih slučajeva.

"Strani ljekari dolaze na Kosovo kao turisti, uzimaju novac pacijentima i u mnogim slučajevima prolazi to što rade, a da ih Zdravstvena inspekcija ne primjeti“, kaže Vitija.

U Zdravstvenoj inspekciji radi ukupno 13 službenika - glavni inspektor, izvršni pomoćnik, arhivski referent i 10 zdravstvenih inspektora.

Kosovo se posljednjih godina suočava sa nedostatkom ljekara i medicinskih sestara, pošto je jedan broj njih migrirao, uglavnom u zemlje Evropske unije.

Ministarstvo zdravlja Kosova pozvalo je profesionalce iz različitih oblasti zdravstva u albanskoj dijaspori da se angažuju i rade u javnim zdravstvenim institucijama Kosova.

Izvor: RSE/Kosovoonline