Preduzete sve radnje

U nedjelju, 23. aprila, biće održani vanredni izbori za gradonačelnike opština Sjeverna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, kao i za odbornike opština Zvečan i Leposavić, a Centralna izborna komisija (CIK) saopštila je da su završene sve potrebne pripreme za organizaciju izbora, prenosi Ekonomija onljan.

Prema podacima CIK, ukupan broj biračkih centara je 19 sa ukupno 34 biračka mjesta.

Policija Kosova je saopštila da je na osnovu svog operativnog plana u koordinaciji sa predstavnicima nadležnih institucija, uključujući i Centralnu izbornu komisiju, preduzela sve radnje i mjere u okviru mandata i zakonskih ovlašćenja za koordinaciju aktivnost sa ciljem da obezbjedi izborni proces.

„Svrha planiranja i koordinacija je sprovođenje operativnog policijskog plana, gdje Policija Kosova ima za cilj da stvori bezbjedno i mirno okruženje za sve građane Republike Kosovo, prije, tokom i nakon izbornog procesa. Garancija biračkog prava, zaštita života i imovine, sprečavanje negativnih pojava i kriminalnih radnji koje bi u bilo kojoj meri ugrozile sigurnost, mir i stabilnost, kao i pokretanje zakonskih mjera protiv nezakonitih radnji", navode iz Policije Kosova.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online