Ministar odbrane

Četa B1 Prvog pešadijskog puka Kosovskih bezbjednosnih snaga uspješno je završila obuku „rat u naseljenim mjestima“, izjavio ministar odbrane Armend Mehaj.

"Svrha ove obuke je bila obuka pripadnika za rat u urbanim centrima, što je jedan od glavnih zadataka pešadije za ispunjavanje misije“, izjavio je Mehaj.

On je rekao da su tokom izvođenja obuke polaznici uvježbavali vojne discipline, pojedinačno i ekipno gađanje, te obučavani za borbu u rezidencijalnim centrima u dnevnim i noćnim uslovima, kao jednu od najsloženijih metoda ratovanja.

„Obuka je završena realizacijom scenarija „kordon-pretres” i „čišćenje prostorija” gdje su polaznici pokazali visok stepen stručne spreme”, napisao je Mehaj na Facebooku.