Ministarka pravde

Ministarka pravde Kosova Albulena Haxhiu ne slaže se sa odlukom Ustavnog suda da proglasi Zakon o Tužilačkom savjetu Kosova neustavnim, prenosi Koha.

Haxhiu je prvu tačku odluke Ustavnog suda ocjenila kao paradoksalnu.

„Paradoksalno je da se u prvoj tački saopštenja navodi da je trenutni sastav Tužilačkog savjeta Kosova korporativistički, ali u posljednjoj tački stoji da mandat članovima ne može prestati žrebom, kako smo predvideli u zakonu. Za ustavotvorca je najvažniji pojedinačni interes članova Tužilačkog savjeta, i to ne svih, već samo nekih od njih, od opšteg interesa, od zabrane korporativizma u važnoj instituciji za građane, za pravdu, sistem uopšte“, rekla je ministarka.

Haxhiu dodaje i da je iznenađena što se delegiranje predstavnika Ombudsmana u Tužilački savjet ocjenjuje kao neustavno.

"Ovo je nas potpuno iznenađuje. Venecijanska komisija je sugerisala da se određeni broj mjesta u Tužilačkom savjetu može rezervisati za nezavisne spoljne institucije, a posebno je pomenula Ombudsmana“, dodala je Haxhiu.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore