Suštinska promjena

Bivši poslanik Skupštine Kosova Ilir Deda objašnjava da je francusko-njemački plan napravljen uglavnom po uzoru na sporazum između dvije Njemačke (1972), kao i da je prilagođen aktuelnom kontekstu, koji ima za cilj suštinsku promjenu u odnosima između Kosova i Srbije.

Deda u objavi na Facebooku navodi da je plan izgrađen na osnovu univerzalnih principa međunarodnog prava i jednakosti među državama.

"To je ugovor između dvije ravnopravne države, koje prihvataju teritorijalni integritet, ustavnu nadležnost i međunarodni subjektivitet. To je sporazum koji omogućava mir i otvara perspektivu dobrosusjedskih odnosa jednog dana. Kosovo dobija priliku da prevaziđe poteškoće za članstvo u Partnerstvu za mir NATO-a i status kandidata u EU, i brzo članstvo u Savjetu Evrope i drugim međunarodnim institucijama, dok Srbija dobija ubrzanje strateškog zbližavanja sa Zapadom, uključujući i značajno povećanje investicija", objašnjava Deda.

Srbija ima pravo da ne prizna „de jure” nezavisnost Kosova, ali ne i da je negira. Takođe, sporazum sadrži ZSO.

"Da, postoji Zajednica opština sa srpskom većinom, kao i dodatna napredna samouprava na opštinskom nivou. Postoji institucionalizovana pomoć i briga Srbije za srpsko stanovništvo na Kosovu. Postoji formalizovan pravni status Srpske pravoslavne crkve – da li će ona biti eksteritorijalna, ostaje da se pregovara", naveo je Deda.

Deda dodaje da sporazum ima i nejasnoća.

„Postoje i neizvesnosti – kao na primjer da li će neki od briselskih sporazuma – onaj za regionalno predstavljanje – ostati na snazi ili će biti napravljen novi aranžman. Ali ovaj, ali i mnogi drugi detalji ostaju u rukama, vještini i spretnosti kosovskih pregovarača u pregovorima o desetak dopunskih sporazuma koji moraju biti postignuti za sprovođenje Osnovnog sporazuma", istakao je on.

Deda smatra da će takav sporazum, ako bude potpisan, imati pozitivne efekte i za region.

„Sada će se ubrzati koraci za uklanjanje barijera na Zapadnom Balkanu (regionalna integracija zasnovana na četiri evropske slobode, prema pravilima EU i postepena sektorska integracija u zajedničko evropsko tržište)“, napisao je on.

Deda dodaje da je veoma važno da potpisnici sporazuma, i njegovi garanti, razumeju i tumače na isti način ono što je dogovoreno.

„Da li su svi problemi između Kosova i Srbije rješeni? Ne. Međutim, neki su zatvoreni i stvorena je mogućnost da se riješe druga pitanja. Ovde je ključno da potpisnici sporazuma, i njegovi garanti, razumeju i tumače isto ono što je dogovoreno”, naveo je on.
Takav potencijalni sporazum ima i svoje rizike, smatra Deda.

„Postoje i rizici – najveći ako ne dođe do ujednačavanja stava 27 država EU prema Kosovu. Kao u životu, ništa nije idealno. Ali ovaj mirovni sporazum je dobar. Iz mira svi pobeđujemo, a u miru ne bi trebalo da bude gubitnika“, zaključio je Deda.

Izvor: Kosovo Online