Olakšavanje rada policije

Od januara registracione naljepnice koje izdaju centri za registraciju vozila na Kosovu su zelene boje, prenosi Reporteri.

Promjena boje ima za cilj olakšavanje rada policije, koja će, na osnovu boje moći, na daljinu, da prepozna da li je vozilo registrovano, odnosno da li ima polisu osiguranja.

Pošto osiguravajuća društva preuzimaju troškove izrade registracionih naljepnica, građani nemaju nikakve troškove za dokaz o registraciji koji lijepe na staklo svog automobila.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri