Diskriminatorski

Koordinator Odjeljenja za pravosuđe iz Demokratske partije Kosova Perparim Gruda izjavio je da Zakon o javnim službenicima i Zakon o platama karakterišu brojna kršenja Ustava i ljudskih prava.

"Kao i kršenja obaveza koje je Kosovo preuzelo prema Evropskoj Uniji kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju jer smo preuzeli obavezu da implementiramo sve principe javne uprave na nivou EU, svi ti principi se krše kroz zakon o javnim funkcionerima”, dodaoje Gruda.

Po njegovim riječima zbog Zakona o javnim službenicima bez posla će ostati mnogi ljudi koji trenutno rade u javnoj upravi.

“Zakon o javnim službenicima ima ozbiljne nedostatake. Ako ovaj zakon stupi na snagu, 1.600 ljudi koji rade u javnom sektoru ostaće bez posla. Njihove pozicije će biti otvorene za javni konkurs, a znamo ko će doći na njihova mesta. Porodično i političko zapošljavanje više nije tajna", rekao je Gruda.

Gruda je dodao da je i Zakon o platama slučaj bez presedana, jer je usvojen bez određivanja vrijednosti koeficijenta.

"Koeficijent je ostavljen da se utvrđuje odlukom Vlade, što zapravo znači da plata svake osobe koja radi u javnom sektoru nije određena ovim zakonom, već se utvrđuje odlukom Vlade. Time se narušavaju principi vladavine prava", rekao je Gruda.

Istakao je da je taj zakon u suprotnosti sa Zakonom o sudovima i Zakonom o državnom tužiocu.

"Još jedan nedostatak ovog zakona je da se određeni državni službenici tretiraju na diskriminatorski način jer će funkcioneri u malim opštinama primati manju platu od onih u većim opštinama", dodao je Gruda.

Gruda kaže da će svi ovi nalazi i svi argumenti koje mu je Kancelarija Evropske unije saopštila biti poslati sljedeće nedjelje Ustavnom sudu.

"Očekujemo da Ustavni sud poništi ova dva zakona", rekao je Gruda.