Glasalo 68 poslanika

Skupština Kosova je usvojila u načelu Zakon o platama u javnom sektoru, prenosi Klan Kosova. Za ovaj zakon je glasalo 68 poslanika.

Predsjednik Skupštine Gljauk Konjufca rekao je da će ovaj Nacrt zakona razmotriti i nadležni odbori.

“Za ovaj prijedlog zakona glasalo je 68 poslanika, niko nije bio protiv ni uzdržan. Tražimo od odbora da ga pregledaju i podnesu Skupštini izvještaj sa preporukama”, rekao je Konjufca.

Izvor: Kosovo Online/Klan Kosova