Danas je na 109. sjednici Vlade Kosova usvojen novi Zakon o platama u javnom sektoru, kao i za javne službenike.

Osnovna svrha Zakona o platama je da se utvrdi i reguliše sistem plata i bonusa za sve zaposlene koji primaju platu iz budžeta Republike Kosovo. Samo je iz ove kategorije, koje su obuhvaćene Nacrtom zakona, Kosovska obavještajna agencija isključena, zbog veoma specifične prirode njenog rada.

Nacrt zakona utvrđuje i obračun plate. Shodno tome, ovim nacrtom zakona je tačno definisano šta se smatra osnovnom platom, kako se obračunava i način isplate iste.

Prvo se utvrđuje da je osnovna plata onaj dio plate koji se prima za rad sa punim radnim vremenom, na određenoj funkciji ili radnom mjestu. Drugo, Nacrt zakona predviđa puno radno vrijeme kao rad sa sedmičnim trajanjem od 40 sati. Treće, obračun vrijednosti osnovne plate rezultat je množenja koeficijenta plate sa novčanom vrijednošću koeficijenta. Četvrto, predviđeno je da se plata isplaćuje na mjesečnom nivou do posljednjeg radnog dana u tom mjesecu. Peto, određeno je da će se novčana vrijednost koeficijenta odrediti godišnjim zakonom o budžetu.

Prema novom Zakonu o platama, najveći koeficijent ima predsjednik države, sa 18, dok je na drugom mjestu predsjednik Ustavnog suda sa koeficijentom 17,5, dok su nakon njega premijer i predsjednik skupštine sa koeficijentom 17.

Što se tiče ministara, poslanika i sudija Ustavnog suda, oni su ocijenjeni koeficijentom 16,4.

Vlada Kosova je na današnjoj sjednici poništila odluku Haradinajeve vlade iz 2017. godine, vraćajući plate sudijama i tužiocima kao što su bile prije povećanja.

Međutim, Ehat Miftaraj iz KDI kaže da je odluka o smanjenju plata sudijama i tužiocima nezakonita i da neće biti sprovedena.

“Pravnik sa osnovnim znanjem zna da je odluka Vlade o smanjenju plata sudijama i tužiocima nezakonita. Ova odluka ne može biti sprovedena. Nezakonita odluka se ne može izvršiti. Žao mi je premijera Kurtija zbog nivoa ljudi koji ga savjetuju o pitanjima pravosuđa. Ovo premijeru ne odgovara. Premijera ne treba stavljati u ovakve situacije", rekao je Miftaraj.

Sa ovom odlukom se ne slaže ni advokat Betim Musliu, koji je rekao da je ova odluka skandalozna i da uništava pravosudni sistem i legalizuje korupciju.

“Posljednja odluka Kurtijeve vlade je skandalozna odluka koja uništava pravosudni sistem – iako je zamorna, to je odluka koja uništava pravnu sigurnost, to je odluka koja konačno legalizuje korupciju u pravosudnom sistemu. Pa zamislite sad krediti nekih sudija i tužilaca kako će biti plaćeni?! Užas!", napisao je Musliu.Što se tiče ljekara, specijalistima porodične medicine, specijalistima stomatologije, farmaceutima specijalistima, kliničkim farmaceutima, stručnjacima medicinske fizike odobren je koeficijent 12.

Liječnik opšte prakse, farmaceut, stomatolog ocijenjeni su koeficijentom 7,4.

Sa koeficijentom 7,2 predlaže se da bude klinički psiholog, dok se koeficijentom 6 predlaže fizioterapeut, logoped, dijagnostička radiologija, sanitarna medicina, oni sa diplomom, dok se sa 5,5 ocjenjuju oni sa II stepenom (Bachelor), dok se za one osnovne (Bachelor) predlaže da imaju koeficijent 5,4, piše Reporteri.net.

Laborant, babica, medicinska sestra, medicinski tehničar i farmaceut tehničar, predloženo je da oni visokog nivoa (srednja škola) imaju koeficijent 5,6, dok oni srednjeg nivoa (srednja škola) imaju koeficijent 5,5, dok osnovnog nivoa (srednja škola) ocijenjeni su koeficijentom 5,4.

U dokumentu koji je osigurao portal Reporteri.net, navedeni su koeficijenti Policije Kosova koji su danas usvojeni na sjednici Vlade Kosova.

Viši policajac je ocijenjen koeficijentom 5,1, policajac koeficijentom 4,4, dok je mladi policajac ocijenjen koeficijentom 4,2, dok je policijski kadet ocijenjen koeficijentom 2.

Takođe je predloženo da generalni direktor ima koeficijent 14,5, dok pukovnik sa koeficijentom 10,2, major sa 8,2, kapetan sa 7,4 i poručnik sa 7, a narednik u Policiji Kosova se ocjenjuje koeficijentom od 5.3.Za nastavnike srednjih škola odobrena je odluka da se ocjenjuje sa koeficijentom 5,8, dok je za nastavnike u osnovnim i nižim školama sa koeficijentom 5,6.

Vaspitači u predškolskim ustanovama ocijenjeni su koeficijentom 5,2.

Što se tiče profesora, redovni imaju koeficijent 12,4, prateći sa koeficijentom 11,4, dok su docenti (profesori asistenti) ocijenjeni sa 10,4.

Nakon usvajanja od strane Vlade Kosova, očekuje se da će ovaj Nacrt zakona za plate uskoro biti upućen Skupštini Republike Kosovo./Reporteri.net/