Izvještaj CBK-a

U drugom tromjesečju ove godine inflacija na Kosovu dostigla je najviši nivo još od sredine 2008. godine, uglavnom zbog vanrednog povećanja cijene energije i hrane, prenosi Reporteri.

To je navedeno u izvještaju Centralne banke Kosova, gde se ističe da je indeks potrošačkih cijena tokom ove godine dostigao 12,6 odsto, pri čemu je najveća stopa inflacije zabilježena tokom juna mjeseca od 14,1 odsto.

"Kao rezultat intenziviranja inflatornih pritisaka tokom 2022. godine, inflacija na Kosovu je počela da se širi i na druge sektore, posebno na usluge, što nagoveštava prenošenje troškova sa proizvođača na potrošače", navodi se u izvještaju.

Takođe se dodaje da su rastući troškovi i tekuće prepreke u lancima snabdjevanja hranom i energentima doveli do toga da ove komponente ukupnog indeksa zabeleže najveći rast, pri čemu je kategorija hrane i bezalkoholnih pića zabilježila rast od 16,6 odsto, a cijene električne energije, gasa i drugih goriva porasle su za 17,1 odsto.

"Veliki skok zabilježen je kod cijene ulja i masti za 53,1 odsto, hljeba i žitarica za 26,3 odsto i mlijeka, sira i jaja za 22,2 odsto. Distribucija inflatornih pritisaka u ostalim sektorima se vidi u porastu bazne inflacije koja je zabilježila rast od 4,6 odsto", dodaje se u izvještaju.

Prema podacima CBK, uzimajući u obzir položaj kosovske privrede kao neto uvoznika energije i hrane, velike fluktuacije cijena ovih kategorija i njihova značajna težina u potrošačkoj korpi znače da je doprinos ovih kategorija opštoj inflaciji veći od ostale komponente.

"Doprinos hrane i bezalkoholnih pića i prevoza opštoj inflaciji u ovom periodu iznosio je 6,6 procentnih poena i 3,8 procentnih poena, respektivno, stanovanja, vode, struje, gasa i drugih goriva 0,9 procentnih poena, dok je doprinos namještaja iznosio je skoro 0,5 procentnih poena", navodi se u izvještaju.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri