Vizna liberalizacija

Bivši predsednik Privredne komore Kosova Berat Rukiqi ocijenio je da proces vizne liberalizacije zavisi od dijaloga Kosova i Srbije i da su novi zahtjevi za liberalizaciju viznog režima upakovani kao tehnički, a da u stvari imaju političku pozadinu.

Rukiqi je u objavi na Facebooku naveo da nikada, ni na jednom sastanku, ni u jednoj zemlji EU, nije bilo eksplicitnog stava protiv liberalizacije viza.

"Ali, u ovim državama uvijek ima i nazad, sa zahtjevima i zahtjevima i zahtjevima, koji su upakovani kao tehnički, a u stvari imaju političku pozadinu. Politička pozadina, u našem slučaju, je dijalog sa Srbijom. Nijedna odluka EU, za zemlje Balkana, uključujući u prošlosti Bugarsku i Rumuniju, nije zasnovana na tehničkim kriterijumima. Svaka odluka o odlaganju ili ubrzavanju bilo kakvog procesa je u tehničkom dijelu opravdana, ali u svim okolnostima to je bila politička cigara", poručio je Rukiqi.

Rukiqi ističe da Radna grupa za vize ne donosi odluke, već da se odluke donose u Evropskom savjetu.

"Što se tiče tehničkih kriterijuma, ni druge zemlje regiona ne bi imale vize, niti bi Bugarska i Rumunija bile članice u vrijeme kada su ušle u EU. Grupa za vizu ne donosi odluke. Odluke se donose u Evropskom savjetu. Ali takođe ima vrlo malo radnih dana i vrlo malo vremena za sastanke do kraja godine da bi se o ovom pitanju ponovo raspravljalo", poručio je Rukiqi.