Stagnacija u razvoju

Vlada Kosova je u junu usvojila rebalans budžeta samo za Ministarstvo finansija, ignorišući zahtjeve opština, zbog čega su desetine kapitalnih projekata ostale u fiokama opština, koje su čekale pomoć centralne vlasti.

Zbog tog problema koji je izazvala Vlada Kosova, nedostatak finansijskih sredstva je tako zakočio kapitalne projekte opština.

Predsjednik opštine Kosovo Polje Burim Berisha kaže da je rebalans budžeta i preraspodjela dodatnih sredstava za opštine od velikog značaja za njihovo funkionisanje. 

On je rekao da ne oseća pomoć vlade, ističući da bi u slučaju krize rebalans budžeta bio veoma poreban, jer se opštine suočavaju sa velikim problemima.

"Rebalans je veoma važan faktor, posebno u slučajevima krize u kojoj se nalazimo. U ovom trenutku je veoma značajan i veoma važan faktor za opštine da promjene neke projekte ili neke prihode", rekao je Berisha. 

Ardian Gjini, koji je na čelu Đakovice već pet godina, kaže da je ova godina bila najgora po javne investicije.

U intervjuu za KIKS Kosova, Gjini je rekao da je jedan od faktora koji je uticao na ova kašnjenja činjenica da je vlada odlučila da ne revidira svoj budžet.

"Ako se porezi prikupljaju a ne vraćaju kao investicije građanima, onda se to definitivno pretvara u stagnaciju u razvoju, ovo je glavna greška koja se dešava na Kosovu", rekao je Gjini.

Izostanak rebalan budžeta u delu koji se odnosi na opštine izazvalo je probleme i za opštinu Orahovac, a gradonačelnik Smajl Latifi rekao je KIKS da vlada treba nešto da preduzme. 

"Mislim da Vlada Kosova mora da dokaže da nema neće da zadrži viškove, prikupljeni novac, već mora da ga pusti u opticaj i da podstakne javne investicije na centralnom i lokalnom nivou. To se do sada nije dogodilo i kao rezultat toga smo zaglavljeni", rekao je Latifi.

Međutim, na te žalbe opština, Ministarstvo finansija, rada i transfera je ćutalo. To ministarstvo nije odgovorilo na pitanja o problemima opština, niti o mogućnosti novog rebalansa budžeta.