Prijedlog Zakona o platama u javnom sektoru od danas se nalazi na javnoj raspravi i sve stranke imaju priliku da daju svoje mišljenje do 6. oktobra, prenosi Reporteri.

Kabinet premijera je objavio dokument u kome se vide predloženi koeficijenti za sve radnike.

Prema ovom prijedlogu, najveći koeficijent ima predsjednik Kosova - 18, zatim predsjednik Ustavnog suda sa 17,5, dok je koeficijent 17 predviđen za premijera i predsjednika Skupštine Kosova.

Za gradonačelnika Prištine predlaže se da ima koeficijent 15, a iza njega su gradonačelnici ostalih opština.

U pravosuđu prednjači predsjednik Vrhovnog suda sa koeficijentom 17. Za komandanta Kosovskih bezbjednosnih snaga predlaže se koeficijent 15, a za generalnog direktora Policije Kosova 14,5.

Što se tiče liječnika, predlaže se da koeficijent 12 imaju specijalisti porodične medicine, stomatolozi specijalisti, farmaceuti specijalisti, klinički farmaceuti, stručnjaci medicinske fizike.

Koeficijent 5,8 predložen je za nastavnike u srednjim školama.

U tabeli ispod možete pronaći sve prijedloge.