Uputstvo

Hrvatska uprava carina objavila je danas uputstvo koliko i kakve robe može da se preveze preko granice, prema kojem stanovnici trećih zemalja, uključujući Kosovo, ne smeju da unose meso, mlijeko, kao ni meso i mliječne proizvode, prenosi Telegrafi.

Ova uputstva se odnose i na Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Prema uredbi, putnicima je dozvoljeno da ponesu lični prtljag, koji uključuje lične stvari neophodne za putovanje i boravak van prebivališta, poput obuće, odjeće, sredstva za higijenu, mobilne uređaje.

Navodi se i da se za robu koju uvoze putnici sa prebivalištem van carinskog područja Evropske unije, odobrava privremeni uvoz uz potpuno oslobađanje od uvoznih dažbina i drugih javnih obaveza.

Dodaje se da se kvantitativno oslobađanje od carina, PDV-a i akciza odnosi na proizvode poput duvana i da se, na primjer, odnosi na količinu do 200 cigareta ili 250 grama duvana za putnike u vazdušnom saobraćaju, dok su u drumskom i železničkom saobraćaju dozvoljene količine pet puta manje.

Kada je riječ o alkoholnim pićima, na ovaj način je moguće, na primjer, uneti najviše četiri vina ili 16 piva.

Ističe se da se ove pogodnosti ne odnose na putnike mlađe od 17 godina.

Prema navedenoj uredbi, postoje i kvantitativna ograničenja i zabrane uvoza hrane životinjskog porijekla koju putnici mogu uneti u ličnom prtljagu bez kontrole graničnog veterinarskog inspektora.

Navodi se i da se meso, mlijeko, kao ni mlijeko i mesni proizvodi ne smeju uvoziti iz trećih zemalja.

Dodaje se da je uvođenje lijekova za lične potrebe putnika moguće u količinama potrebnim za liječenje do mjesec dana, pod uslovom da ih odobre nadležni organi zemlje proizvođača.

Uvoz druge robe u ličnom prtljagu putnika, koja ne ispunjava navedene uslove, podleže obračunu i naplati uvoznih dažbina.

Izvor: Kosovo Online/Telegrafi