Problem u društvu

Članica NVO Inicijativa mladih za ljudska prava (IIHR) Marigona Shabiu kazala je da su mladi najmarginalizovanija grupa na Kosovu i da njihov ekonomski i društveni položaj nije povoljan, prenosi Koha.

Prema riječima Shabiu sve to je posljedica nedostatka kvalitetnog obrazovanja i drugih društveno-ekonomskih faktora.

"To je rezultat, počev od nedostatka kvalitetnog obrazovanja koje ih priprema da budu prije svega aktivni građani i građani koji su voljni da doprinesu i spremni svojim aktivizmom, svojim radom u bilo kom sektoru ili oblasti koje doprinose razvoju našeg društva i države", rekla je Shabiu na KTV.

Ona je rekla da obrazovanje na Kosovu nije u skladu sa potrebama tržišta rada i da kao rezultat toga postoji veoma visoka nezaposlenost, što povećava siromaštvo i inferiornost mladih, što doprinosi nedostatku slobode kretanja jer još uvijek nema vizne liberalizacije.

Shabiu je istakla da je upotreba droga među mladima povećana i da je to još jedan problem.

"Još jedan problem koji bih želela da istaknem i koji je veoma prisutan je upotreba narkotika, posebno kod ovih novih generacija mlađih od 18 godina. Prema izvještaju Ombudsmana, upotreba narkotika, prisustvo nasilja u školama je sve češće. Nažalost, imali smo nedavni slučaj koji se završio kobno u blizini školske ustanove. Sve su to problemi sa kojima se suočavaju mladi ljudi na Kosovu", rekla je Shabiu.
 
Izvor: Kosovo Online/Koha ditore