Investirati podjednako

Implementacija mnogih projekata na lokalnom nivou bez podrške sa centralnog nivoa je skoro nemoguća. Na osnovu ovoga, od Vlade se traži da sve opštine tretira jednako i da ne usmjerava investicije samo u one opštine u kojima vodi Pokret Samoopredjeljenje, prenosi Lajmi.

Predsjednik Asocijacije kosovskih opština Sazan Ibrahimi kaže da sve opštine treba tretirati na isti način, a ne posmatrati na osnovu političke pripadnosti.

On kaže da je podrška lokalnog nivoa od strane vlasti izuzetno važna za realizaciju mnogih projekata od kojih građani imaju koristi.

„Vlada ima obavezu da sve opštine tretira jednako, bez obzira na političku ili nacionalnu pripadnost. Što se tiče izdvajanja iz budžeta za opšti grant postoje kriterijumi, kao i za grantove za zdravstvo, obrazovanje, ali najveća prepreka su bila resorna ministarstva koja su ulagala u opštine uzimajući u obzir više političke i etničke kriterijume nego stručne. Iz tog razloga, mi smo uvijek nastojali da obezbjedimo da takvi kriterijumi više nisu predviđeni važećim zakonodavstvom i tražili smo uspostavljanje granta koji će sva ova sredstva kanalisati kroz taj grant tako da sve opštine podjednako imaju koristi“, navodi on.

Ibrahimi kaže da se nadaju da će tokom ove godine na snagu stupiti Zakon o finansijama lokalne samouprave, koji predviđa kreiranje četvrtog granta ili granta za kapitalne investicije. Iz istog kaže da će opštine dobiti za preko 90 miliona eura više nego prethodnih godina.

Na posljednjim lokalnim izborima Samoopredjeljenje je pobedilo samo u četiri opštine - Gnjilanu, Kamenici, Štimlju i Podujevu.

Srpska lista je pobjedila u 10 opština - Klokotu, Leposaviću, Novom Brdu, Štrpcu, Zubinom Potoku, Zvečanu, Gračanici, Ranilugu, Partešu i Sjevernoj Mitrovici.

Demokratska partija Kosova će tokom naredne četiri godine vladati u Prizrenu, Glogovcu, Kačaniku, Vučitrnu, Južnoj Mitrovici, Skenderaju i Uroševcu.

Demokratski savez Kosova pobjedio je u Prištini, Kosovu Polju, Istoku, Vitini, Juniku, Dragašu, Lipljanu i Peći.

Alijansa za budućnost Kosova vodi u Đakovici, Klini, Orahovcu, Dečanima i Suvoj Reci.

U opštini Obilić pobjedila je Građanska inicijativa za Obilić, u Mališevu Socijaldemokratska inicijativa, dok je u Mamuši pobjedila Demokratska kosovska turska partija.

Izvor: Kosovo Online/Lajmi