Osnovni sud

Osnovni sud u Prištini proglasio je danas krivim bivše poslanike Haxhija Shalu i Ismailja Kurteshija za bacanje suzavca u Skupštini Kosova u novembru 2015. godine i osudio ih uslovno na jednogodišnje kazne zatvora, prenosi Reporteri.

Prema presudi, Kurteshi i Shala imaju obavezu da u roku od dvije godine ne počine neko drugo krivično djelo.

Sud ih je obavezao i da plate troškove postupka svakog posebno u iznosu od po 50 eura i za naknadu štete oštećenima u iznosu od 30 eura.

Pošto je za krivično djelo "ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti" nastupila zastarelost, odbijene su dvije tačke optužnice.

Taj predmet se vodio u Odjeljenju za teška krivična djela, ali je potom predmet prebačen na suđenje Opštem odjeljenju, sudiji Erolu Gashiju.

Prema optužnici podignutoj 8. januara 2016. godine, Ismailj Kurteshi i Haxhi Shala optuženi su da su 30. novembra 2015. godine, oko 11 časova, u sali za plenarne sjednice Skupštine Kosova bacili suzavac kako bi prekinuli sjednicu.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri