Ugovor na deset godina

Kosovo i Danska načelno su postigli dogovor da 300 zatvorskih ćelija Kazneno-popravnog centra u Gnjilanu bude izdato toj državi, a Kosovo će imati kompenzaciju za korišćenje tih ćelija. Biće finansijske podrške za ulaganja u obnovljive izvore energije, ali i kroz donacije za vladavinu prava, saopštila je ministarka pravde Albulena Haxhiu, prenosi Kosovo press.

Kako je ministarstvo pravde saopštilo za Kohu, Kosovo će za ovaj aranžman dobiti nadoknadu od 210 miliona eura i taj novac će se namjeniti kapitalnim investicijama, posebno za obnovljive izvore energije. Koha takođe navodi da će ugovor važiti deset godina.

Haxhiu je navela da pošto je sporazum međunarodni, da treba da se potvrdi i u Skupštini Kosova sa glasovima dvije trećine poslanika. Najavila je da će ministar pravde Danske Nick Hækkerup u ponejdeljak doći na Kosovo zbog ovog pitanja i da će se sa njim sastati u Prištini i obići Kazneno-popravni centar u Gnjilanu.

Ministarka pravde je naznačila da će se na zatvorenike koji budu premještani u ćelije na Kosovu primjenjivati zakoni koji važe u Danskoj i istakla je da zatvorenici nisu osobe koje su izvršile teroristička djela ili koja imaju psihičke probleme.

“Tražili smo da se ti ne uključuju. Biće osobe koji su osuđene za druga krivična djela, a nacionalnost će znati ministar pravde Danske. Izrazili smo interesovanje da budemo obavješteni o posjetama članova njihovih porodica zbog zakona koji će važiti. Sporazumom je predviđeno da će se za sve ovo pobrinuti Danska, primjenjivaće se važeći zakoni u Danskoj”, rekla je ministarka pravde.

Prema njenim riječima, upravljanje popravnim centrom obavljaće Danci, dok će za bezbjednost biti nadležni kosovski službenici.

Haxhiu je dodala da smatra dobrim znakom to što Danska cijeni način na koji se na Kosovu postupa prema zatvorenicima jer je unaprijed napravljena “procjena o tome kako zemlje, posebno one na Zapadnom Balkanu, tretiraju zatvorenike, u mjeri u kojoj se poštuju njihova prava i da je Kosovo među onima koje najviše poštuju prava zatvorenika”.

Kako je rekla, o sporazumu se razgovaralo još za vrijeme prethodne vlade, a sada je postignut načelni dogovor.

„U trenutku kada sam prihvatila dužnost ministra pravde, obavještena sam o skoro završenom dogovoru kabineta prethodne vlade koji se odnosio na korišćenje popravnih centara na Kosovu na zahtjev Ministarstva pravde Danske. Cilj je bio da Danska koristi trista mjesta u jednom od popravnih centara, ali se nisu poštovale procedure po Zakonu o međunarodnim sporazumima jer je ovo međunarodni sporazum i treba da bude ratifikovan u Skupštini. Zbog toga sam zatražila da se ispoštuju procedure koje su predviđene zakonom, pa smo proces vratili na početak, pregovori su nastavljeni i sada je postignut načelni dogovor. Još ništa nije potpisano”, navela je Haxhiu.

Izvor: Kosovo Online/Kosovapress