Nova kategorizacija

Na jučerašnjoj sjednici Vlade Kosova većinom glasova usvojen je zahtjev zamjenika ministra pravde Blerima Salahua da se ljekari i profesori koji rade u javnim institucijama uvrste u kategoriju javnih funkcionera koji moraju da prijave imovinu, prenosi Koha.

"Urađena je nova kategorizacija javnih funkcionera koji su u obavezi da prijave imovinu. U kategoriju javnih funkcionera dodati su i ljekari i profesori u javnim ustanovama", rekao je Salahu.

Nacrt zakona sa amandmanima o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona biće predat Skupštini na usvajanje.

Vlada planira da izađe sa preporukama za prevazilaženje energetske krize


Premijer Albin Kurti je na sjednici pozvao ministre da preduzmu mjere kako bi osigurali energetsku stabilnost usljed krize.

"Pozivam ministre da preduzmu neophodne radnje kako bi obezbjedili stabilnost snabdjevanja električnom energijom i da preduzete mjere budu pristupačne našim građanima", rekao je Kurti.

Ministarka ekonomije Artane Rizvanolli rekla je da postoji mogućnost prevazilaženja energetske krize.

"U roku od nekoliko dana možemo da damo preporuke vladi da prevaziđe krizu sa manjim efektima po građane", rekla je Rizvanolli.

Radna grupa za zaštitu i zakonito korišćenje šuma usvojila je danas Akcioni plan za sprečavanje nezakonite sječe šuma na cijeloj teritoriji Kosova.

Ministar poljoprivrede Faton Peci ocjenio je usvajanje Akcionog plana za sprečavanje nezakonite sječe šuma kao važan proces kroz koji se preduzimaju radnje i mjere institucija uključenih u Radnu grupu za zaštitu i zakonito korišćenje šuma.

"Pitanje šuma i životne sredine se prioritetno rješava u okviru programa Ministarstva i u okviru toga smo u zakonima, planovima i adekvatnim strategijama jasno postavili odgovarajuće razvojne politike za sektor šumarstva, kroz koje ćemo omogućiti razvoj i sprovođenje povoljnih politika za sektor šumarstva u narednim godinama", rekao je ministar Peci.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore