Guverner Centralne banke

Guverner Centralne banke Kosova, Fehmi Mehmeti, rekao je da je dijaspora veoma važna za Kosovo u svim aspektima, prenosi RTK2.

„Do sada, kosovska dijaspora nastavlja da bude jedan od glavnih finansijskih izvora u zemlji“, rekao je guverner Mehmeti.

Prema njegovim riječima, Centralna banka je i u ovom vremenu pandemije odigrala veoma važnu ulogu u održavanju finansijske stabilnosti u zemlji.

„Uprkos pandemiji, CBK je imala pozitivan rezultat, pokazatelj je da kada CBK ima finansijsku stabilnost, na Kosovu je obezbjeđen efikasan sistem plaćanja. Ostvarili smo sve naše ciljeve, bez potrebe za intervencijom drugih“, rekao je guverner Mehmeti za televiziju iz Londona, AlbUK.