Bezvizna komunikacija

Vlada Kosova je na posljenjoj sjednici jednoglasno odobrila inicijativu za zaključivanje međunarodnog sporazuma sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Sjevernom Makedonijom, Crnom Gorom i Srbijom o slobodi kretanja građana i trećih strana. Ovaj sporazum omogućava građanima Kosova i Bosne i Hercegovine da uđu na teritoriju jedni drugih uz biometrijsku ličnu kartu.

"Dozvolite mi da vam predstavim inicijativu za zaključivanje Međunarodnog sporazuma između Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore o slobodi kretanja državljana trećih strana. Ovaj nacrt sporazuma je u duhu zajedničkih interesa i regionalne saradnje kao rezultat zalaganja čelnika šest zemalja zapadnog Balkana na Samitu u Sofiji, održanom u novembru 2020. godine, gdje su potpisane dvije deklaracije za zajedničko regionalno tržište sa izjavom o zelenoj agendi, a taj samit je bio u sklopu berlinskog procesa. Ovaj sporazum određuje uslove ulaska, kretanja i boravka državljana trećih strana na teritoriji strana ugovornica koristeći vazdušni, vodeni i kopneni saobraćaj", rekao je ministar Unutrašnjih poslova Xhelal Sveçla.

S tim u vezi, potpredsjednik vlade Besnik Bislimi, rekao je da trebaju biti oprezni prema državama za koje imaju rezerve.

"Imam samo jedan zahtjev, u ovom dijelu gdje je regulisano kretanje trećih strana, mislim da bismo trebali biti oprezni sa zemljama za koje imamo rezerve", rekao je Bislimi.

Predstavnici Bošnjaka u najvišim institucijama pozdravili su ovu inicijativu Vlade Kosova, i očekuju da će u što skorije vrijeme od toga imati korist i sami građani.

“Pitanje međusobnog priznavanja dokumenata zemalja u okruženju: Kosova, Albanije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, kao i Bosne i Hercegovine je od vitalnog interesa za sve građane Kosova a posebno za naš bošnjački narod na Kosovu. Ideja i inicijativa je potekla od njemačke kancelarke Merkel, a tretirana je i na Sofijskom samitu i Berlinskom pregovaračkom procesu”, naglasila je zamjenica premijera Emilija Redžepi, koja je govoreći o ovom procesu dodala da je formirana Radna grupa od strane naše države i očekuje se što skorije formulisanje pravnog dokumenta, koji će biti u harmoniji sa ostalim državama obuhvaćenim ovim procesom.

“Cilj je da se bezvizno, odnosno samo sa čipovanom ličnom kartom, omogući slobodno međusobno posjećivanje i tranzitno kretanje unutar zemalja obuhvaćenim ovim sporazumom”, kazala je Redžepi.

“Ovo je jedan od prioriteta iz predizbornog programa Nove demokratske stranke (NDS), i smatram ga važnim mojim osobnim ali i dostignućem Vlade u kojoj sam zamjenica Premijera. Sporazum će se najvjerovatnije zaključiti na predstojećem samitu, jula mjeseca, u Berlinu. Ovaj projekat ima poseban značaj za mene i moje sunarodnike ovdje jer ćemo ojačati veze i stvoriti solidnu predispoziciju za druge kulturne, nacionalne, obrazovne, familijarne, te kasnije i ekonomske veze Kosova sa Bosnom i Hercegovimom. Naravno, i dalje ćemo se bezrezervno zalagati za potpuno međusobno priznavanje Republike Kosova i BiH”, izjavila je zemjenica premijera Emilija Redžepi, ujedno i predsjednica NDS-a.

Duda Balje, zastupnica SDU, putem saopštenja za medija, izrazila je očekivanje u što skoriju implementaciju ove inicijative.

“Još tokom prošlog mandata pokrenuli smo ovu inicijativu sa konkretnim aktivnostima od stane naše države, s istim takvim zahtjevima upućenim prema Bosni i Hercegovini. Veliko je zadovoljstvo vidjeti kako  naše progresivne ideje nalaze mjesto u odlukama Vlade Kosova. Olakšavanje slobode kretanja donijet će jednostavnost prilikom prolaska graničnih prijelaza, napredak, lakšu razmjenu ideja, kulturnog povezivanje, kao i ekonomski razvoj. U tom smislu, bit ću i dalje angažirana kako bi što prije ova inicijativa dobila svoj očekivani epilog – slobodu kretanja s biometrijskim ličnim kartama”, istakla je zastupnica Balje.