Razjašnjenje za bošnjačkog predstavnika

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani imenovala je danas osam članova Centralne izborne komisije (CIK), saopštili su iz Predsjedništva Kosova bez novođenja ko su novi članovi ove komisije. Ostala su još dva upražnjena mesta, zbog "ustavnih nejasnoća", usljed čega se Osmani obratila Ustavnom sudu sa zahtjevom za tumačenje.

Novi članovi CIK-a položiće zakletvu u narednim danima.

Imenovanja su izvršena u skladu sa predlozima političkih subjekata na način predviđen važećim zakonima, poručuju iz Predsjedništva.

Sa druge strane, još dva člana će biti imenovana nakon odluke Ustavnog suda.

„Zahtjev za tumačenje bavi se nejasnoćama povodom dva slučaja. Tumačenje u skladu sa duhom Ustava zahtjeva se povodom pojmova ‘grupa’ i ‘grupe’ protumačenih zajedno sa rječju ‘može’ (u članu 139. stav 4.) u slučajevima kada postoji manje od šest političkih entiteta zastupljenih u Skupštini i koji nemaju pravo da učestvuju u raspodjeli rezervisanih mjesta i kada jedna grupa osvoji preko 50 odsto glasova na izborima“, navodi se u saopštenju predsjedništva.

Ujedno se traži razjašnjenje u vezi sa imenovanjem predstavnika iz bošnjačke zajednice, u slučaju kada su u skupštini tri politička entiteta koja predstavljaju ovu zajednicu, koji imaju jednak broj poslanika.

Šta nalaže Ustav Kosova


Stav Ustava čije tumačenje traži Osmani nalaže da:

„Šest (6) članova imenuje šest najvećih parlamentarnih grupa koje su zastupljene u Skupštini, koje nemaju pravo da učestvuju u raspodjeli rezervisanih mjesta. Ukoliko je u Skupštini zastupljeno manje grupa, najveća grupa ili grupe mogu da imenuju dodatnog člana. Jednog (1) člana imenuju poslanici Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mjesta za zajednicu kosovskih Srba i tri (3) člana poslanici Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mjesta za druge zajednice koje ne čine većinu na Kosovu.