Profesor međunarodnog prava

Nije nemoguće da Specijalizovana Vijeća i Kancelarija specijalnog tužioca u Hagu, poznati kao Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu, istažuju i sude sve zločine počinjene tokom rata na Kosovu, a ne samo zločine članova OVK, kaže profesor međunarodnog prava Enver Hasani, prenosi Zeri.

Međutim, kako Hasani dodaje, da bi se to dogodilo, "neophodna je potpuna promjena osnove ustavnog amandmana, člana 162 Ustava Kosova, posvećenog Specijalizovanim vijećima, i obnova člana 6 zakona o tim vijećima, ali je za sve to potrebna unutrašnja i međunarodna politička volja, i koordinacija između ovih faktora".

Poznavalac političkih pitanja na Kosovu Armend Muja ocjenjuje da je do sada nedostajala hrabrost političkog spektra na Kosovu, da inicira neophodne ustavne i zakonske izmjene, o proširenju mandata Specijalizovanih vijeća, kako bi se istražili svi zločini, ko god da ih je počinio na Kosovu tokom posljednjeg rata.

Šta kažu Ustav i Zakon o Specijalizovanim vijećima?


U članu 162 Ustava Kosova, piše "da Republika Kosovo može da osnuje Specijalizovana vijeća i Kancelariju specijalnog tužioca u okviru pravosudnog sistema Kosova kako bi ispunila međunarodne obaveze u vezi sa Izvještajem Generalnog sekretarijata Savjeta Evrope, dokument 12462, od 7. januara 2011".

U Zakonu o Specijalizovnim vijećima i Kancelariji specijalnog tužioca, usvojenog od strane Skupštine Kosova, u članu 6, koji govori o domaćoj nadležnosti, piše da su "Specijalizovana vijeća nadležna za zločine opisane u članovima 12-16, koji se odnose na Izvještaj Savjeta Evrope".

Ali, u izvještaju Savjeta Evrope od 42 strane, ni na jednoj strani niti i jednom rječju se ne spominju zločini počinjeni od strane srpskih snaga na Kosovu, već samo tvrdnje o zločinima članova OVK.

Izvor: Kosovo Online/Zeri