Vlada Kantona Solothurn protiv

U vrijeme kada mnogi kosovski zatvorenici koji služe kazne u Švicarskoj, rade bilo što kako nakon okončanja osluženja zatvorske kazne se ne vrate na Kosovu, jedan 31-godišnjak ima sasvim drugačiji problem. Ovaj državljanin Kosova koji je osuđen na 6 godina i 8 mjeseci zatvora zbog krivičnog djela silovanja, ne može da ostvari želju da se vrati na Kosovo. On je zatražio od Parlamenta Kantona Solothurn da imaju milosti, tako što će mu nakon završetka dvije trećine kazne biti dozvoljeno da živi na Kosovu.

Kako prenosi portal albinfo, osuđenik se pobrinuo da u njegovom zahtjevu su uračuna i suma novca koje će uštedjeti Švicarska - 240 hiljada franaka - ukoliko mu dopusti da se vrati u otadžbinu. On je također podnio i uvjerenje na osnovu kojeg će na Kosovu, nakon povratka, biti u radnom odnosu. Parlament, suočen s takvim rijetkim zahtjevom, nije pokazao milosti i odlučio jednoglasno protiv (88-0).

Kosovar je osuđen u avgustu 2009, između ostalog, za višestruko silovanje, krađe i ugrožavanje života, sa 6 godina i 8 mjeseci zatvora. On je gotovo pretuko na smrt, a zatim silovao dvije svoje bivše partnerke.

Vlada Kantona, kao i pravna komisija Parlamenta nakon saslušanja osuđenika su konstatovali da u ovom slučaju nedostaje razlog za ispunjavanje zahtjeva Kosovaru. Prema riječima glasnogovornika komisije, osuđenik je pokazao nekoliko puta za vrijeme izdržavanja kazne nedolično ponašanje.

"Osim toga, njemu se ne može vjerovati", dodao je glasnogornik.

"A i ugovor o radu, koji je predočen nama kao dokaz, je potpisan od strane jednog njegovog rođaka".

Također i psihijatrijska ekspertiza je došla do zaključka da opasnost od ponavljanja (recidivizma) kod njega je i dalje visoka. Čak i predstavnici svih parlamentarnih grupa su branili stav da se ne ispuni zahtjev za pomilovanje Kosovaru.

Činjenica da će Kanton njegovim oslobađanjem uštedjeti novca nije odgovarajući osnov za oslobađanje zatvorenika. Tako, on će i dalje nastaviti sa izdržavanjem kazne i platiće iznos od 2500 franaka za troškove ovog postupka.

Treba se dodati i ovo da će zatvorenik biti protjeran iz Švicarske na Kosovu, ali tek nakon što odsluži svoju kaznu u potpunosti.