PODACI EUROSTATA

Kada su stanovi i kuće u pitanju, Njemačka je i dalje jedina zemlja Evropske unije koja ima više podstanara nego vlasnika.

Prema statističkim podacima Eurostata, udio vlasnika u Njemačkoj pao je sa 49 na 47 posto prošle godine.

U Austriji, koja ima drugu najnižu stopu vlasništva, taj udio je također opao - sa 54 na 51 posto.

Prema Eurostatu, stopa vlasništva širom EU pala je za skoro jedan procentni poen. Sveukupno, 69 posto su vlasnici, a 31 posto iznajmljivači.

Stopa vlasništva je posebno visoka u istočnim zemljama EU kao što su Rumunija (95 posto), Slovačka (93 posto), Hrvatska (91 posto) i Mađarska (90 posto).

Pored Austrije, najniže stope vlasništva izvan Njemačke nalaze se u Danskoj (60 posto) i Francuskoj (63 posto). Izvan EU, Švicarska ima čak niži vlasnički udio (42 posto) od Njemačke.