Bez obzira na to ličite li na oca ili majku, nauka kaže da je veća mogućnost da pojedine stvari naslijedite isključivo od majke.

Kada se rodi, dijete nosi gene oba roditelja. Ipak, na inteligenciju, starenje i sklonost ka gojenju očevi geni nemaju uticaja.

Starenje

Starenje uveliko zavisi od majčinih gena, pokazali su njemački naučnici. Prema njihovim riječima, DNK iz mitohondrija, koji nasljeđujemo isključivo od majke, dijelom utiče na način na koji starimo.

Sklonost ka debljanju

Mnogi naučnici ističu da nasljeđujemo metabolizam od majke, što potom utiče i na to da li ćemo se brže debljati. Ukoliko majka ima višak kliograma, povećava se vjerovatnoća da će i dijete biti gojazno.

Inteligencija

Istraživanje koje je vršeno na Univerzitetu u Glazgovu pokazalo je da na inteligenciju najviše utiču majčini geni. U odnosu na majčin kvocijent inteligencije, djetetov varira samo nekih 15 bodova.