Zahvaljujući Facebook-u jedna engleska majka spojila se sa nestalim sinom poslije 27 godina. Ženina sestra je prepoznala sestrića na poznatoj stranici, za kojeg je majka mislela da je otet.

Avril Grube (62), raskinula je sve veze sa svojim sinom od 1982. godine, nakon što se razvela od svog supruga Mađara. Dobila je starateljstvo nad djetetom, ali sa mogućnošću posjeta od strane njenog muža. U jednoj od posjeta otac je uzeo sina i nije ga vratio nikad.

Iako je žena pokušavala da uspostavi kontakt s mužem za koga je pretpostavljala da je odveo dijete u Mađarsku, nije postignut cilj, a u međuvremenu 2006. umire joj suprug.

Prije nekog vremena njena sestra je tražila ime svojeg sestrića na Facebook-u i bila je iznenađena kada je otkrila mjesto rođenja i ime majke. Počela je komunicirati putem e-maila. Saznala je da je to osoba koja ima 30 godina, oženjen ii ma jedno dijete i već pet godina je u potrazi za svojom majkom.