OPTIČKA ILUZIJA

Dok prolazimo kroz različite situacije u životu, imamo tendenciju da vidimo samo ono što želimo da vidimo, koristeći neke vrste filtera.

Optička iluzija predstavlja ilustraciju predmeta ili crteža ili slike koji imaju različite izglede ako se gledaju iz različitih perspektiva. Postoje mnoge vrste optičkih iluzija kao što su fizičke, fiziološke i kognitivne iluzije.

Ove optičke iluzije su također dio područja psihoanalize jer bacaju svjetlo na vaš kvocijent inteligencije (IQ). Normalan ljudski mozak može drugačije gledati na stvari ili slike formirajući različitu percepciju iz svakog ugla. Jedna takva pametna ilustracija je slika optičke iluzije na kojoj trebate uočiti skrivenu pandu između cik-cak linija.

Ilustraciju je kreirao je umjetnik Ilja Klemencov, a na TikToku je podijelio Hectic Nick. Ova ilustracija je se proširila društvene mreže s pitanjem: "Možete li pronaći pandu".