Izazov

Brojevi, matematički zadatci, logički izazovi, definitivno na društvenim mrežama naprave pravu pometnju.

Pojavila se nova mozgalica koja je stvorila raspravu.

Sada je samo dovoljno da napišete koji broj treba da stoji umjesto upitnika.

Znate li rješenje?

Da vam pomognemo, rješenje je u krugovima, koliko krugova ima u broji koji se nalazi ispred upitnika.

Da li ste sada riješili?

Tačan broj je dva.