Logička mozgalica

Jutros vam donosimo jednu zanimljivu mozgalicu koja će vas namučiti, ali i zabaviti.

Vaš zadatak je da shvatite koji broj treba da stoji umjesto upitnika, odnosno koje je rješenje ovog zadatka?

To možete učiniti jedino ako uspijete zaključiti kojom logikom su ostali zadaci na slici riješeni, piše Studomat.ba
Rješenje
Rješenje ovog zadatka je 4 (četiri).