Optička varka

Optička varka nastaje kad mozak pokušava shvatiti što oči vide. Kao na ovom primjeru dva kvadrata koji su iste boje, iako vidimo na nisu.

Mozak pokušava shvatiti. Ali mu ne ide. Pomaže mali trik s prstom.

Optička iluzija, pogrešni precipirana pojava koja često zna biti zbunjujuća. Nastaje kad mozak drugačije tumači objekt koji oči vide.

Plastičnije objašnjeno, mozak pokušava shvatiti što oči vide.

Evo i primjera. Dva kvadrata na početnoj fotografiji su iste boje. Ok, ali svi vidimo da nisu. Jeste li sigurni?

Stavite prst u vodoravnom položaju točno na spoj između dva kvadrata, piše 24sata.hr.