Matematički problemi, različite mozgalice, zadaci iz fizike i logike su uobičajena pojava u ruskim školama, kao što su nekada bili u sovjetskim. Ali, pogledajmo neke iluzije koje će vas navesti da posumnjate u stvarnost koju vidite svojim očima.

Spirala ili krugovi?


Na prvi pogled izgleda kao spirala, ali ako pomoću miša ili olovke pratite linije, shvatit ćete da se radi o nizu koncentričnih krugova.

Ovu optičku iluziju je izmislio britanski psiholog James Fraser, a kasnije se njome bavio ruski fizičar Jakov Perelman, koji je proučavao optičke iluzije i objavio knjigu na tu temu.

Je li ova figura šira ili duža?


Ova iluzija je zasnovana na činjenici da je ljudskom oku često teško usporediti dužinu horizontalnih i vertikalnih linija. Čini se kao da je visina ove figure veća od njene širine, ali nije tako: one su zapravo jednake.

Jesu li ove figure jednake?


A i B su jednaki kvadrati, ali A izgleda više i uže.

Jesu li duge linije paralelne?


Ove dijagonale izgledaju zakrivljeno, ali zapravo male linije stvaraju ovu iluziju. Duge linije su u stvari paralelne. Ovo je takozvana Celnerova iluzija.

Jesu li horizontalne linije ravne?


Ovo se zove Heringova iluzija: horizontalne linije izgledaju kao da su krive, a u stvari su ravne.