Lezbos

Fosilizovano drveće pronađeno je u blizini naselja Sigri i okamenjene šume na grčkom ostrvu Lezbos.

Profesor Nikos Zuros, direktor Muzeja Sigri, navodi da su stabla jako dobro očuvana i da su položena jedna na drugo.

On je rekao da su pronađena fosizilovana stabla i malih i velikih drveća sa granama.
  Drveća su različite starosti, a među njima ima i četinara i drveća koja rađaju voće.

Do uništenja drveća došlo je nakon izbijanja gasa prilikom erupcije vulkana, a nakon toga prekrio ih je pepeo.

Duge i jake kiše poplavile su područje, uklanjajući pepeo sa drveća, kao i pojedine delove njihovih stabala.  Ogroman mulj blokirao je doline i doveo do slaganja stabala u sukcesivnim slojevima, kada su se fosilizovali.

Očekuje se da će u nastavku iskopavanja biti pronađeno još drveća.