Nekoliko novčanica u dokumente

Izvjesni Maks Kuharenko na YouTube je postavio snimak na kojem se vidi događaj koji se, prema opisu videa, dogodio u Tivtu, kada je crnogorski policajac Rusu navodno uzeo mito.

Izvjesni Maks Kuharenko na YouTube-u je postavio snimak na kojem se vidi događaj koji se, prema opisu videa, dogodio u Tivtu, kada je crnogorski policajac Rusu navodno uzeo mito.
Rus, naime, pokazuje policajcu nekoliko novčanica, a ovaj mu govori da ih stavi u dokumente.
Kadar koji se vidi na snimku podsjeća na put koji vodi ka Lepetanima, uz samu obalu mora.
Listu "Vijesti" je u policiji rečeno da je taj slučaj preuzeo Sektor kriminalističke policije.
Prema crnogorskom zakonu, krivično dijelo je i primanje i davanje mita.
Pogledajte video: