Komplikovanije!?

Ulazak u Evropsku uniju će od sljedeće godine postati komplikovaniji za državljane trećih zemalja. Novi Sistem ulaza i izlaza (EES) trebalo bi da stupi na snagu od maja 2023. godine, prenosi Euronewsrs.

To je dio Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS) koji bi trebalo da bude uveden u istom periodu slkedeće godine. Zbog tog sistema će i državljani trećih zemalja morati da plaćaju taksu od sedam eura. Naime, od posjetilaca Unije će se očekivati da se prijave i plate taksu prije ulaska u Šengensku zonu.

Novi sistem već je naišao na pojedine kritike unutar Unije. Ipak, neophodno je da se svi državljani trećih zemalja na vrijeme informišu o promenama i odgovornima na pet ključnih pitanja o novim sistemima.

Šta su EES i ETIAS?

Novi EES sistem Evropske unije će registrovati dodatne informacije o putnicima koji ne pripadaju bloku. Osim podataka o pasošu, u sistemu će se čuvati biometrijski podaci, uključujući otiske prstiju i slike lica.

Zahvaljujući ovom sveobuhvatnom sistemu Unija planira da ukine pečate u pasošu. Umjesto toga, sistem će se automatski registrovati kada neko uđe ili izađe iz zemlje EU. Tako će biti lakše označiti nekoga ko je prekoračio dozvoljeno vrijeme. Državljani koji nisu članovi EU mogu ostati u EU samo 90 dana prije nego što im bude potrebna viza.

EES se ne primjenjuje na građane EU ili na ljude koji putuju između zemalja Šengenske zone.

Kako se prijavljujete za ETIAS?

Očekuje se da će ETIAS biti operativan u maju 2023. godine. Nakon toga, državljani trećih zemalja će morati da plate sedam eura po osobi za posjetu većine evropskih zemalja. Nakon što je putniku prijava odobrena neće morati ponovo da se prijavi naredne tri godine.

Putnici će moći da borave 90 dana u Šengenskoj zoni.

Viza neće biti potrebna za državljane Republike Irske jer je ona u zajedničkoj zoni putovanja.

Putnici uzrasta između 18 i 70 godina moraće da popune onlajn formular prije nego što plate taksu.

Da li mi je potrebna viza ako imam evropsku ličnu kartu?

Državljanima izvan EU koji imaju službeni boravak u zemlji EU možda nije neophodan ETIAS, ili ne potpadaju sistemu pregleda EES.

Za to je neophodno da putnik ima biometrijsku ličnu kartu, kao što je carte de sejour u Francuskoj ili carta di soggiorno u Italiji.

To znači da su takođe izuzeti od ograničenja od 90 dana.

Međutim, nisu objavljene informacije o tome kako bi automatizovane barijere na granicama identifikovale putnika kao stanovnika EU kada koristi pasoš koji nije iz EU.

Kako će izgledati EES barijere?

Zemlje EU se spremaju da instaliraju automatizovane barijere za sprovođenje EES provjera.

Francuska će postaviti samouslužne kioske na aerodromima gdje putnici mogu unapred da registruju svoje biometrijske podatke i lične podatke. Potom će se predstaviti graničaru radi provjere. Njemačka i Austrija su potvrdile da će sličan sistem biti instaliran na aerodromima.

Za posjetioce koji automobilom dolaze na kopnene i morske granice Francuske, biće dostupni ekrani za registraciju.

Italija je rekla da će povećati broj automatizovanih kapija na svim svojim glavnim aerodromima, kao i da će dodati oko 600 samouslužnih kioska.

Norveška će, s druge strane, isprobati "riješenja automatizovanih kamera" kojima upravljaju granični stražari.

Da li će zbog EES sistema biti veća gužva na granici?

Dok se EU priprema da uvede sistem digitalnih barijera, mnoge članice iskazale su zabrinutost da će to izazvati gužve na graničnim prelazima.

Nekoliko zemalja je reklo da smatra da nema dovoljno vremena da testiraju sistem prije nego što on stupi na snagu.

U dokumentu koji je Savjet EU objavio prošle nedjelje objavljena su mišljenja zemalja članica EU o novom sistemu.

Austrija i Njemačka su bile posebno zabrinute da bi vrijeme čekanja na granici moglo da poraste.

"Trenutno očekujemo da će se vrijeme procesa udvostručiti u poređenju sa trenutnom situacijom", izjavile su austrijske vlasti.

Da li će zemlje EU biti spremne za EES?

Postavljala su se i pitanja da li će fizička infrastrukturna barijera biti postavljena na vrijeme.

Njemačke vlasti su priznale da "izgleda da je malo vjerovatan stabilan rad EES sistema u maju 2023. godine".

Austrijske vlasti su saopštile da rade na proširenju prostora za automatizovane kioske, ali neće biti gotove prije nego što sistem proradi.

Kako izbeći ETIAS prevare

Vlasti Evropske unije već su izdale upozorenje državljanima koji nisu iz EU da budu svijesni lažnih veb lokacija koje nude ETIAS potvrde.

Kažu da prevaranti mogu da kopiraju veb-sajtove ili nude posredničke usluge za više novca.

Ove veb stranice bi prevarile korisnike lažnim naplaćivanjem dodatne administrativne naknade.

Zvaničnici EU naglašavaju da putnici treba da koriste samo zvanični sajt ETIAS. Veb stranica i dalje nije postavljena ali će koristiti domen "europa.eu".

Izvor: Euronews.rs