Godišnja vojna potrošnja širomsvijeta iznosi oko 2 triliona američkih dolara. Na Balkanu, država s najvećom korupcijom u vojsci je Crna Gora.

Ali gdje je Kosovo rangirano?

Radio Slobodna Europa objavila je infografiku o korupciji u vojsci prema kojoj se Kosovo svrstava među zemlje u kojima je visok nivo korupcije.

Ova skupina također uključuje Albaniju i Sjevernu Makedoniju. U Crnoj Gori je nivo korupcije vrlo visok, dok je u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini prosječna.

Iran, Saudijska Arabija, Venezuela, Sudan su neke od zemalja s kritičnim nivoom korupcije u svojim vojskama.

U međuvremenu, Novi Zeland ima najmanje korumpiranu vojsku na svijetu.