Jedan od milion?

Imunološki stručnjaci ističu kako je jako nizak rizik od nuspojava, ali priznaju kako postoji potreba da zdravstveni zvaničnici nastave raditi sa oprezom kako bi se izbjegao rizik.