TOKOM 2020. GODINE

Zastrašujući podaci o zagađenju okeana tokom pandemije

Tokom 2020. godine proizvedeno je oko 50 milijardi komada zaštitnih maski za lice, a procjenjuje se da je 1,56 milijardi komada završilo u okeanima, pokazuju podaci grupe “OceansAsia”.

U izvještaju su navedeni zastrašujući podaci o zagađenju okeana tokom pandemije, a obzirom na količinu maski koja je završila u njima, to je veliki problem. Procjenjuje se da je za raspad plastične maske potrebno čak 450 godina.

Zabrinjavajuće brojke

U izvještaju se navodi i da će oko tri posto od 52 milijarde proizvedenih maski završiti u našim vodama. To su zabrinjavajuće brojke jer plastični otpad godišnje usmrti oko 100.000 morskih sisara i kornjača, više od milion morskih ptica i mnogo više ribe, beskičmenjaka i drugih morskih bića.

Plastični otpad ne utiče samo na morski život, nego i na obalne zajednice, ribolov i ekonomiju.

Plastični otpad je drastično povećan tokom prošle godine zbog pandemije koronavirusa obzirom na obavezu korištenja zaštitnih maski i rukavica, a to će se negativno odraziti na prirodu.

Uginuo pingvin

- Jednokratne maske su napravljene od različite vrste plastike i teško se recikliraju zbog svog sastava, rizika od kontaminacije i infekcije. Ove maske završavaju u okeanima kada se odbace i kada sistem upravljanja otpadom nije adekvatan, kada je preopterećen i ako uopšte postoji - navodi se u izvještaju.

Otpad nanosi štetu okeanima i životinjama, a primjer je uginuli pingvin pronađen na plaži. U njegovom želucu je bila maska.

Autori izvještaja navode da postoje rješenja koja će minimalizovati uticaj plastičnog otpada. Među njima su maske koje se više puta mogu koristiti i koje su napravljene od materijala pogodnog za reciklažu. U svakom slučaju je potrebno odlagati maske i rukavice na adekvatan način. Također, važno je izbjegavati plastična pakovanja i odabrati ekološki prihvatljive alternative.