Naše snage pokušavaju da zadrži mir

Radimo u saradnji sa Policijom Kosova i u koordinaciji sa kosovskim institucijama, navodi se u sasopštenju KFOR-a.

"Povoodom trenutne situacije na Kosovu, KFOR u kordinaciji sa kosovskim institucijama i Policijom Kosova radi na osiguranju bezbjednosti predsednika Srbije. Niko ne prijeti gospodinu Vučiću i njegova bezbjednost je zagrantovana", navodi se u saopštenju KFOR-a.

Uzimajući u obzir proteste dužinom puta ka selu Banje, KFOR u bliskoj saradnji sa Policijom Kosova pokušava da otkloni barikade i omogući slobodu kretanja.

"KFOR pokušava da zadrži mir, ali je spreman da reaguje u skladu sa svojim ovlašćenjima", dodaje se u saopštenju.