Ekspertiza za rasvjetljenje slučaja

Na poziv premijera Kosova Ramusha Haradinaja, održana je sjednica Savjeta Bezbjednosti, kako bi se razgovaralo o sigurnosnoj situaciji u zemlji nakon ubistva Olivera Ivanovića.

Savjet bezbjednosti Kosova ocjenio je stabilnom i mirnom situaciju u zemlji dodajući da će nadležne institucije izvršiti intenzivne istrage u slučaju ubistva Ivanovića i da će nadležne institucije sarađaviti sa građanima Kosova u rasvjetljenju ovog zločina.

Savjet bezbjednosti je ocjenio da ukoliko bude potrebna pomoć ili ekspertiza za rasvjetljenje slučaja, može se zatražiti i profesionalna pomoć poznatih međunarodnih agencija, posebno od FBI-a, SAD.