Zahtjeva brze i konkretne postupke

Premijer Kosova, Ramush Haradinaj, napisao je pismo trojici ministara koji su pod njegovom upravom, od kojih zahtjeva da se uključuju brzim i konkretnim postupcima oko sprovođenja Zakona o Trepči, kao i rješavanje drugih zahtjeva trepčinih rudara.

U pismu premijera Haradinaja upućeno ministru ekonomskog razvoja, Valdrini Luki, od kojeg zahtjeva da razmatra zahtjeve zakonske prirode podnesenih od strane Ahmeta Tmave, upravnika Trepče.

"Usvojiti Statut Trepče AD na osnovu člana 6. Zakona br. 05/L-120 o Trepči; Upisati Trepču AD u Agenciji za registraciju preduzeća (MTI) na osnovu člana 7. Zakona br. 05/L-120 o Trepči. Takođe, MER prema članu 7. navedenog Zakona vršiti registraciju stambenih jedinica Trepča AD. pomenutih u član 2. stav 2.1, 2.2 i 2.3 ovog zakona; Shodno članu 3, stavovi 3.1, 3.2. i 3.3. Zakona kao i ekonomskoj i finansijskoj opravdanosti, formirati i jedinice predviđene ovom odredbom", zatražio je Hradinaj.

Dok od ministra Skendera Reqice, iz Ministarstva rada i socijalne zaštite, premijer, na osnovu procjene Tmave, zahtjeva da se:

- Obezbjedi pravni osnov za isplatu 70% penzija od plata zaposlenih, kao što su penzije u nekim institucijama na Kosovu.

- Obezbjedi pravni osnov za priznanje radnog staža za godine 1990-1999.

-  Zaposle mladi i sprovodi Opšti kolektivni ugovor na Kosovu.

Na kraju pisma poslato ministru Bedriju Hamzi, ministru finansija, premijer Haradinaj je zatražio od njega da na osnovu Zakona o otpisu javnog duga br. 05/0119, preduzeće Trepča kao akcionarsko društvo se obrati vladinoj komisiji da bude obuhvaćena u otpis dugova nastalih u vrijeme UNMIK-a.