Ministarstvo za povratak i zajednice

Ministarstvo za zajednice i povratak najoštrije osuđuje napad na Miloša Čukića koji se dogodio juče u centru Peći.

"Sve češći napadi na povratnike i njihovu imovinu ne doprinose stabilnisti i prosperitetu Kosova, Ministarsvo za zajednice i povratak je veoma zabrinutu za budući povrataka raseljenih lica i opstanak povratnika na svojim imanjima.
MZP apeluje na sve relevantne faktore na Kosovu da preduzmu sve potrebne mjere kako bi se počinioci ovog napada, ali i svih ostalih napada na povratnike i njohovu imovinu, priveli pravdi i adekvatno kaznili. Samo tako možemo obeshrabriti vinovnike ovih nedjela da ne ponove napade", stoji u saopštenju Ministarsva za zajednice i povratak, koje potpisuje ministar Radojica Tomić.